Nieuws

BCF: Natuurcompensatie

Geplaatst: 08 februari 2020
Kenmerk: 2020.24546

BCF: Natuurcompensatie

Provincies investeren in landelijk gebied. Leefbaarheid, natuurontwikkeling, recreatie en duurzame landbouw zijn kernwoorden.