Nieuws

BTW: MFA: Aftrek btw: Exploitatie grote zaal in MFA: Combimodel

Geplaatst: 03 september 2020
Kenmerk: 2020.31022

BTW: MFA: Aftrek btw: Exploitatie grote zaal in MFA: Combimodel

Bericht 3 september 2020: Berichtnummer: Taxnavigator 2020.519

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een nieuw ontwikkeld exploitatiemodel inzake de grote zaal van een MFA waarmee de grote zaal in de MFA kan worden gebruikt voor btw-vrije maatschappelijke activiteiten en een belangrijk deel van de btw op de kosten van de grote zaal in aftrek kan worden genomen op de btw-aangifte.

1. Uitgangspunt

Veel gemeenten hebben één of meerdere multifunctionele accommodaties (hierna ook: MFA’s) in de gemeente. De MFA’s worden door de gemeente of een stichting geëxploiteerd. Als de gemeente de MFA exploiteert dan heeft de gemeente recht op aftrek van btw voor zover de MFA belast met btw wordt geëxploiteerd door ruimten in de MFA belast met btw te verhuren of zelf belast met btw te exploiteren door bijvoorbeeld de verkoop en levering van horecaproducten. Soms worden delen van de MFA door de gemeente gebruikt voor activiteiten waarvoor recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaat.

Wordt de MFA volledig verhuurd aan een stichting die de MFA exploiteert dan kunnen de gemeente en de stichting die de MFA exploiteert opteren voor een met btw belaste huur van die onderdelen van de MFA die voor 90% of meer worden gebruikt voor het verrichten van met btw belaste prestaties. De horecaruimte, de vergaderzalen, ruimten voor de bibliotheek en commerciële ruimten zullen voldoen aan het 90%-criterium en ter zake kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur. Onder voorwaarden kan ook een zogenoemde muziekbox belast met btw worden geëxploiteerd. Ter zake van de grote zaal ontstaat altijd twijfel of kan worden geopteerd voor een met btw belaste huur,

2. Grote zaal in MFA

De grote zaal in de MFA is een btw-aandachtspunt. De grote zaal wordt door veel verschillende gebruikers gebruikt voor commercieel gebruik, toneel, muziek, dans, theater, sport, onderwijs, voorlichting, carnaval, vergaderen etc. Steeds moet per afzonderlijke activiteit worden getoetst of de ruimte belast met btw kan worden verhuurd of dat sprake is van verhuurplus. De gemeente wil enerzijds dat de MFA breed wordt ingezet. De gemeente wil anderzijds de btw op de kosten in aftrek kunnen nemen op de btw-aangifte.

Om de btw op de kosten van de grote zaal in aftrek te kunnen nemen moet de gemeente de grote zaal belast met btw verhuren aan de stichting die de MFA exploiteert. Een met btw belaste huur is alleen mogelijk als ter zake van de exploitatie van de grote zaal wordt voldaan aan het zogenoemde 90%-criterium. Wanneer wordt aan het zogenoemde 90%-criterium voldaan? Wordt aan het 90%-criterium voldaan als de omzet die met de grote zaal wordt gerealiseerd voor tenminste met 90% is belast met btw of moet de grote zaal voor tenminste voor 90% van het daadwerkelijke gebruik op basis van tijdseenheden worden gebruikt voor het verrichten met btw belaste prestaties.

Vaak wordt ter zake van de exploitatie van de grote zaal op basis van omzet en tijdseenheden niet voldaan aan het 90%-criterium. Wil de gemeente dan toch btw op de kosten van de grote zaal in aftrek kunnen nemen op de btw-aangifte en de grote zaal belast met btw verhuren dan moet het gebruik voor btw-vrije maatschappelijke activiteiten worden beperkt. Het 90%-criterium heeft tot gevolg dat commerciële met btw belaste activiteiten voorrang hebben en de btw-vrije maatschappelijke activiteiten verdringen terwijl de MFA juist is gebouwd voor maatschappelijke activiteiten.

3. Combimodel / Exploitatiemodel grote zaal

Taxnavigator heeft met één gemeente een exploitatiemodel ontwikkeld waarmee de grote zaal in de MFA optimaal kan worden gebruikt voor btw-vrije maatschappelijke activiteiten, niet behoeft te worden geopteerd voor een met btw belaste huur en btw op de kosten van de bouw van de grote zaal in de MFA voor een belangrijk deel in aftrek kunnen worden genomen door de gemeente.

Voor meer informatie over combimodel grote zaal. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.