Nieuws

Update modellabelling

Geplaatst: 26 oktober 2019
Kenmerk: 2019.22164

Update modellabelling

De modellabelling van Taxnavigator is weer uitgebreid.

1. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz)

Op 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Hierna ook: Wvggz). De Wvggz vervangt samen met de Wet zorg en dwang (hierna ook: Wzd) de thans geldende Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De Wvggz betreft de rechten van mensen c.q. personen die te maken hebben met de verplichte GGZ-zorg. De wet maakt het mogelijk dat verplicht zorg wordt verleend. De zorg kan thuis of poliklinisch worden gegeven. De zorg kan bestaan uit het verstrekken c.q. toedienen van verplichte medicatie of het uitoefenen van toezicht. Gemeenten hebben een belangrijke functie bij het uitvoeren van de wet.

Iedereen mag melden dat een persoon verplichte psychische zorg nodig heeft. De melding kan worden gedaan door een familielid, kennis, buurtbewoner of collega. De gemeente moet de melding onderzoeken via een zogenoemd verkennend onderzoek. Gemeenten moeten het traject naar een zorgmachtiging starten als een dergelijk traject noodzakelijk is. De gemeente heeft een taak bij het ontslag van een inwoner uit een gedwongen opname. De zorgverlener zorgt voor een warme overdracht aan de gemeente. De burgemeester heeft een belangrijke rol bij een crisis. De burgemeester kan op advies van een psychiater een (crisis)maatregel opleggen.

Voor uitwerking fiscale aspecten Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvggz). Klik hier

2. Energie advies

Veel gemeenten willen inwoners ondersteunen bij het besparen van energie, elektriciteit, gas en warmte. Welke vormen van ondersteuning komen wij in de praktijk tegen en wat zijn de fiscale aspecten.

Voor uitwerking fiscale aspecten. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.