Nieuws

Handreiking grondbeleid

Geplaatst: 23 mei 2017
Kenmerk: 2017.02731

Handreiking grondbeleid

Bijgaand de handreiking grondbeleid voor raadsleden. In deze handreiking wordt op een korte en bondige wijze geschetst wat grondbeleid inhoudt en welke keuzes de Raad daarbij kan maken. Keuzes die bepalend zullen zijn voor de wijze waarop de gemeente kan sturen in de ruimtelijke ontwikkelingen, en keuzes die bepalend zijn voor de risico’s die de gemeente daarbij loopt.

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator