Nieuws

Belastingplan 2024: Walstroom

Geplaatst: 11 november 2023
Kenmerk: 2023.51393

Belastingplan 2024: Walstroom

In dit nieuwsbericht informeren wij u over amendement 36 418, nr. 27 inzake Walstroom en aanpassen tarief eerste schijf energiebelasting. Tarieven moeten voor de Belastingdienst uiterlijk 1 december 2023 bekend zijn. De gevolgen van het amendement voor energieleveranciers zijn weergegeven in de brief. 

In dit amendement wordt voorgesteld  om het verlaagde tarief voor walstroom van 2024 tot en met 2033 in tien stappen te verhogen. Met ingang van 1 januari 2033 bedraagt het tarief 100% van het reguliere tarief. De opbrengst van het afbouwen van het verlaagd tarief voor walstroom wordt gebruikt voor de jaarlijkse verlaging van het energiebelastingtarief op elektriciteit in de eerste (nieuwe) schijf.

De beperking van het verlaagd tarief inzake de energiebelasting voor walstroom (36418-27) leidt tot een toename in de complexiteit en uitvoeringslasten voor energieleveranciers en de Belastingdienst. De Staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om het voordeel op een andere manier aan elektriciteitsverbruikers te geven namelijk door een verhoging van de belastingvermindering met 4 eurocent (naar € 631,39 inclusief BTW). Zie bladzijde 4 van de Brief 'Toelichting op aangenomen amendementen op het pakket Belastingplan 2024', 8 november 2023, nr. 2023-0000252895. 

Documenten en publicaties

  • Amendement 36 418, nr. 27 inzake Walstroom en aanpassen tarief eerste schijf energiebelasting. Klik hier
  • Brief 'Toelichting op aangenomen amendementen op het pakket Belastingplan 2024', 8 november 2023, nr. 2023-0000252895. Klik hier
  • Overzicht aanvullende impactanalyse amendementen pakket Belastingplan 2024. Klik hier
  • Beslisnota 7 november 2023, nr. 2023-0000253164. Klik hier 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.