Nieuws

Nieuwsberichten Loonheffingen

Geplaatst: 18 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04515

Nieuwsberichten Loonheffingen

1. Wijzigingen vergoedingen politieke ambtsdragers

Op 9 augustus 2018 is de circulaire met kenmerk 20 18-0000660726 gepubliceerd inzake de rechtspositie politie ambtsdragers.

  1. Voor downloaden circulaire: klik hier
  2. Voor downloaden bericht VNG: klik hier

2. Correctie nieuwsbrief loonheffingen 2019

De Belastingdienst heeft een aantal fouten gecorrigeerd in de onlangs uitgebrachte nieuwsbrief loonheffingen 2019.

Voor downloaden juiste versie nieuwsbrief loonheffingen 2019: klik hier

De datum van het laatste voorbeeld van punt 5 sluit niet aan. De datum van eerste toelating kan niet na de datum eerste tenaamstelling liggen. En de termijn van 60 maanden is exclusief de maand waarin de eerste tenaamstelling valt, niet inclusief die maand.

Voor downloaden alle nieuwsbrieven loonheffingen: klik hier

3. Schadevergoeding belast met loonbelasting en inkomstenbelasting

In dit bericht treft u een onderbouwing aan waarom een schadevergoeding die wordt uitgekeerd aan een werknemer in verband met bijvoorbeeld invaliditeit niet is belast met loonbelasting en inkomstenbelasting.

Voor downloaden onderbouwing: klik hier


Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.