Nieuws

Belastingdienst: Renseignering: Antwoord op Kamervragen

Geplaatst: 24 februari 2023
Kenmerk: 2023.49049

Belastingdienst: Renseignering: Antwoord op Kamervragen

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het antwoord op Kamervragen inzake de renseigneringsverplichting.

In zijn brief van 23 februari 2023, nr. 2023-0000033429, heeft de Staatssecretaris van Financiën antwoord gegeven op Kamervragen inzake de renseigneringsverplichting. 

De Belastingdienst gebruikt de gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA) maar de Belastingdienst gebruikt de gegevens ook als zogenaamde contra-informatie bij het beoordelen van de aangifte en het vaststellen van de verschuldigde belasting. Het budgettaire belang bedraagt ca. € 2,3 miljard.

Wat betreft het handhaven op de renseigneringsverplichting zal de Belastingdienst maatwerk bieden. Dit houdt onder meer in dat per geval bekeken wordt welke ruimte wordt gegeven om op een ander moment te voldoen aan de renseigneringsverplichting, in situaties waarin de deadline van 1 februari 2023 niet gehaald kon worden. Wanneer organisaties derhalve meer tijd nodig hebben voor de nieuwe manier van aanleveren kunnen zij de Belastingdienst om uitstel vragen voor het aanleveren van die opgaven.

Gemeentelijke praktijk 

Wij sluiten niet uit dat gemeenten vragen krijgen van burgers inzake het doorgeven van gegevens aan de Belastingdienst. Dit zal bijvoorbeeld aan de orde kunnen zijn als de gegevens die de gemeente heeft aangeleverd voor de Belastingdienst aanleiding zijn om de belastingaangiften uit oudere jaren dan 2022 nog eens kritisch te bekijken met als gevolg het opleggen van navorderings- of naheffingsaanslagen met belastingrente en (verzuim/vergrijp)boetes.   

Documenten en publicaties 

  • Renseigneringsverplichting, aanbieding, Kamerbrief, 23 februari 2023, nr. 2023-0000033429. Klik hier
  • Renseigneringsverplichting, Kamerbrief, 23 februari 2023, nr. 2023-0000033429. Klik hier 
  • Renseigneringsverplichting, Beslisnota, Kamerbrief, 23 februari 2023, nr. 2023-0000033429. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.