Nieuws

Voortgang procedure 're-integratie'

Geplaatst: 02 maart 2019
Kenmerk: 2019.05229

Voortgang procedure 're-integratie'

Het Gerechtshof Den Haag heeft in zijn uitspraak van 15 juni 2018, nr. BK 18/00004 t/m BK 18/0010 geoordeeld dat de gemeente Barendrecht de btw die is betaald ter zake van de kosten van re-integratie en outplacement kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Dit geldt ook voor de door de VNG berekende jaarcontributie. De Belastingdienst heeft beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Zoals wij hebben begrepen doet de Hoge Raad in mei 2019 uitspraak.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.