Nieuws

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Geplaatst: 07 november 2017
Kenmerk: 2017.03295

Uitbreiding btw-sportvrijstelling

Op 3 november is de 'Startnota' van het Kabinet Rutte III gepubliceerd. De Startnota geeft de vertaling van de financiële afspraken uit het Regeerakkoord weer. In de startnotitie is ook een passage opgenomen over de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling.

Omtrent de financiële aspecten van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling wordt opgemerkt: "De btw-sportvrijstelling moet door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie worden aangepast. Dit leidt tot een extra lastenrelevante opbrengst voor de schatkist van 241 miljoen euro in 2019. Voor gemeenten en sportverenigingen leidt dit tot een financieel nadeel van dezelfde omvang. Om gemeenten en sportverenigingen hiervoor te compenseren wordt 241 miljoen euro overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting".

Wij nemen aan dat de btw-sportvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 wordt uitgebreid.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator