Nieuws

BTW-compensatiefonds: Wat is een verstrekking?

Geplaatst: 05 april 2017
Kenmerk: 2017.02494

BTW-compensatiefonds: Wat is een verstrekking?

Volgens Taxnavigator kan ter zake van een verstrekking aan een individuele derde toch recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds bestaan als de collectiviteit aan de orde is.

De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds als de kosten niet zijn gemaakt met het oog op een btw-ondernemersactiviteit en geen uitsluiting geldt. Een belangrijke uitsluiting van het recht op compensatie van btw is de verstrekking aan één of meer individuele derden. Volgens Taxnavigator kan ter zake van een verstrekking aan een individuele derde onder omstandigheden toch recht op compensatie van btw bestaan als de collectiviteit aan de orde is.

Arrest Hoge Raad in zaak gemeente Borsele

De Hoge Raad oordeelt in het eindarrest in de zaak van de gemeente Borsele dat de uitsluiting niet is bedoeld voor verstrekkingen aan de collectiviteit van inwoners. De gemeente Borsele neemt het standpunt in dat recht op compensatie van BTW bestaat omdat het leerlingenvervoer wordt verstrekt aan iedere inwoner van de gemeente die aan de gestelde voorwaarden voldoet en daarmee aan de collectiviteit van inwoners. De Hoge Raad maakt ter zake geen opmerking en lijkt daarmee het standpunt van de Belastingdienst te volgen. Volgens de Belastingdienst zijn wel individuele derden aan te wijzen, namelijk de inwoners die recht hebben op vervoer. Men kan zich de vraag stellen of toch geen recht op compensatie van BTW moet bestaan. De gemeente verzorgt in het kader van een opgedragen wettelijke taak een werkzaamheid die openstaat voor een ieder die aan de gestelde voorwaarden voldoet. In die zin lijkt sprake van een collectieve voorziening.

Collectiviteit of individuele verstrekking

Gemeenten hebben verplichtingen inzake het opsporen en verwijderen van explosieven en (ernstige) bodemvervuiling. Verstrekt de gemeente een dienst aan de eigenaar van een terrein of aan de collectiviteit van inwoners als niet-ontplofte munitie of een ernstige bodemvervuiling op particulier terrein wordt opgespoord en opgeruimd?

In het kader van de openbare orde wordt door gemeenten doorgaans aanstootgevende graffiti verwijderd van eigen objecten maar ook van de objecten van derden. Is hier sprake van een verstrekking aan een individuele derde of een verstrekking aan de collectiviteit van de inwoners? Hier lijkt geen sprake van een verstrekking aan een individuele derde omdat de dienstverlening (de ‘verstrekking’) hoofdzakelijk wordt opgeroepen door publiekrechtelijke verplichtingen, zoals het handhaven van de openbare orde.

Afrondend

Bij een verstrekking aan een individuele derde is het recht op compensatie van btw niet per definitie uitgesloten. Volgens Taxnavigator bestaat ook recht op compensatie van btw als een duidelijke en directe relatie kan worden onderkend tussen de verstrekking en de collectiviteit waarbij de collectieve voorziening voorrang heeft.  

Dit artikel is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.