Nieuws

BTW: Sport/standpunten Belastingdienst

Geplaatst: 01 maart 2023
Kenmerk: 2023.49163

BTW: Sport/standpunten Belastingdienst

In dit nieuwsbericht informeren wij u over enkele standpunten van de Belastingdienst inzake de toepassing van de btw-sportvrijstelling.

Gemeenten kopen veel beweegprogramma’s en sportactiviteiten in om de gezondheid van oudere en kwetsbare inwoners te bevorderen. Bij veel dienstverleners bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte van de btw-sportvrijstelling. Om naheffingen van btw, belastingrente en verzuimboetes te vermijden wordt voor de zekerheid btw gefactureerd. Als de gemeente deze btw niet kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds of als de gemeente de btw niet krijgt vergoed via de SPUK-Sport voor gemeenten dan ontstaan extra kosten voor de gemeente.

Reikwijdte btw-sportvrijstelling

Volgens de Belastingdienst geldt de btw-sportvrijstelling voor het verzorgen van sportlessen in de kinderopvang en de naschoolse opvang. De btw-sportvrijstelling kan volgens de Belastingdienst ook gelden voor sportactiviteiten in het kader van Koningsspelen, vakantiesport en sportdagen. De btw-sportvrijstelling geldt ook voor trainersbegeleiding als de dienstverlener verantwoordelijk is uitvoering en kwaliteit van de training. 

Voor het verzorgen van bewegingsonderwijs in het kader van het wettelijk geregeld onderwijs geldt de btw-sportvrijstelling niet maar is de btw-onderwijsvrijstelling volgens de Belastingdienst van toepassing. De btw-sportvrijstelling geldt ook voor het verzorgen van sportbeoefening en sportevenementen voor specifieke doelgroepen die geen gebruik kunnen maken van reguliere sport- en beweegactiviteiten. 

Het verstrekken van sporttechnische ondersteuning aan sportverenigingen kan onder de btw-sportvrijstelling vallen. Afhankelijk van feiten en omstandigheden kan de btw-sportvrijstelling worden toegepast bij arbeidsparticipatie waarbij via sport- en beweegactiviteiten weer arbeidsfit worden gemaakt. Volgens de Belastingdienst vallen sport- en beweegactiviteiten voor ouderen (65+) onder de btw-sportvrijstelling.

BTW-sportvrijstelling geldt niet

De btw-sportvrijstelling geldt volgens de Belastingdienst niet voor begeleidings-, bemiddelings- en adviesdiensten in verband met sport zoals passend aanbod, vervoer van sporters en het verstrekken van hulpmiddelen aan personen. Het ondersteunen van sportvereniging op het gebied van organisatie- en beleidsontwikkeling is belast met btw.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.