Nieuws

SVLO: Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting

Geplaatst: 16 december 2016
Kenmerk: 2016.02032

SVLO: Handreiking ten behoeve van de invoering van de Vennootschapsbelasting

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft versie 3 (Doen) van de Handreiking voor de invoering van de vennootschapsbelasting gepubliceerd.

In een aantal losse notities wordt ingegaan op een aantal praktische zaken die van belang zijn bij de implementatie en uitvoering van de Vennootschapsbelastingplicht (en daarna). 

Onderwerpen notities

Algemeen
Notitie Standaard Business Reporting
Notitie Belastingrente
Notitie Bewaarverplichting
Notitie Tax Planning
Notitie Verbonden partijen en Vpb-plicht
Notitie Belastingdienst: vertrouwen en zekerheid
Fiscale beheersing
Notitie Actueel houden inventarisatie Vpb-plichtige activiteiten
Notitie TCF
Notitie Regie op het fiscale proces beloond met aanpassing van toezicht
Toezicht
Notitie Belastingdienst en Toezicht; een korte beschouwing

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.