Nieuws

Te weinig loonbelasting en of btw aangegeven: voorkom belastingrente

Geplaatst: 27 januari 2018
Kenmerk: 2018.03601

Te weinig loonbelasting en of btw aangegeven: voorkom belastingrente

Heeft de gemeente in 2017 te weinig btw of loonbelasting op de aangifte voldaan dan kunt u een suppletieaangifte indienen. Hiermee kunnen de kosten van belastingrente worden beperkt en wordt het risico van een boete verminderd of weggenomen. 

Suppletieaangifte 

Op de website van de Belastingdienst wordt vermeld (klik hier)

  • Stuurt u het suppletieformulier binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarin u de btw moest betalen? Dan betaalt u geen belastingrente. Wel kunt u een verzuimboete krijgen van 5% van het btw-bedrag dat u moet betalen.
  • Stuurt u geen suppletieformulier, terwijl u te weinig btw hebt aangegeven? Dan kunt u een vergrijpboete krijgen. Deze is meestal hoger dan een verzuimboete.

Blijkt dat de gemeente € 1.000 of minder alsnog aan btw moet voldoen dan mag u deze btw verwerken in de eerstvolgende btw-aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen naheffingsaanslag krijgt.

Betaling 

Op de webpagina wordt niet vermeld of de verschuldigde btw ook voor 1 april 2018 moet zijn betaald. De communicatie ter zake is niet helder. Uit andere webpagina's van de site van de Belastingdienst maken wij op dat ook voor 1 april 2018 moet zijn betaald. klik hier

Praktijk 

Een gemeente deed vorig jaar op 30 maart 2017 een supletieaangifte ter zake van het vierde kwartaal 2016. De gemeente ontving een naheffingsaanslag omzetbelasting op 24 april 2017 met belastingrente. Had de gemeente ook voor 1 april 2017 moeten betalen? 

Afstemming

Ter voorkoming van de verschuldigdheid van belastingrente adviseren wij u duidelijke afspraken te maken met uw cliëntcoördinator bij de Belastingdienst omtrent de suppletieaangifte maar ook over de belastingrente en de boete. Bij een vrijwillige verbetering is onder voorwaarden geen boete verschuldigd ingevolge § 5. Vrijwillige verbetering van het Besluit Bestuurlijke Boeten. klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV