Nieuws

Regeling specifieke uitkering sport

Geplaatst: 08 juli 2019
Kenmerk: 2019.05624

Regeling specifieke uitkering sport

In de nieuwsbrief IBI, nummer 91, d.d. 8 juli 2019 is een bericht geplaatst over de SPUK.

b. Regeling specifieke uitkering sport

Heeft u een aanvraag voor de Regeling specifieke uitkering sport 2019 ingediend?

Dan kunt u vanaf begin juli van DUS-I een verzoek voor aanvullende informatie ontvangen. U heeft dan maximaal 2 weken de tijd om deze informatie op te sturen. Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Het verzoek wordt per e-mail verstuurd aan de contactpersoon en aan het algemene e-mailadres van de gemeente. Ben u de komende tijd afwezig? Zorg er dan voor dat een collega het verzoek om informatie kan afhandelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I): spuk-sport@minvws.nl of 070 3405566.

Voor downloaden nieuwsbrief. Klik hier

Gemeentelijke praktijk

Zoals wij hebben begrepen wordt de termijn verlengd van 2 naar 4 weken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.