Nieuws

Vastgoed: Standpunt Belastingdienst inzake onderkluizingen

Geplaatst: 06 april 2019
Kenmerk: 2019.05298

Vastgoed: Standpunt Belastingdienst inzake onderkluizingen

De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen inzake onderkluizingen c.q. een onderbouwing.

Een onderkluizing of onderbouwing betreft de volgende situatie. Op een stuk grond wordt een kantoor of winkel gebouwd. Een beperkt gedeelte van het gebouw steunt op een of meerdere pilaren. De eerste verdieping van het gebouw vormt het dak voor het openbaar gebied dat onder het dak en tussen de pilaren is gelegen. De ruimte op maaiveldniveau onder de bebouwing blijft als openbaar gebied in gebruik bij de gemeente. De ruimte is vaak slecht verlicht, geeft een gevoel van onveiligheid en nodigt uit voor criminele en ongewenste activiteiten. Veel gemeenten willen in overleg met de eigenaar van het gebouw de ruimten onttrekken aan het openbaar gebied en toevoegen aan het gebouw. De gemeente gaat de grond onder de bebouwing aan de eigenaar van het gebouw leveren. De gemeente verwijdert in het kader van de levering de bestrating. De ruimte onder de etages tussen de muren en pilaren wordt opgevuld met bebouwing. Levert de gemeente een btw-bouwterrein of levert de gemeente grond die is bebouwd?

De grond betreft onbebouwde grond die niet is bebouwd. Slechts op hoogte is bebouwing aanwezig. De grond is bestemd om te worden bebouwd.

Volgens de Belastingdienst betreft de levering bebouwde grond, mede omdat met de uitgifte van de percelen ook de bovengelegen bestaande bebouwing (opnieuw) in erfpacht worden uitgegeven waardoor de onbebouwde grond volgens de Belastingdienst opgaat in de bebouwing. De erfpachter heeft zijn opstalrecht inzake de bestaande bebouwing aan de gemeente terug geleverd. Vervolgens heeft de gemeente de grond en de boven de grond aanwezige bebouwing in erfpacht uitgegeven.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.