Nieuws

Belastingmanagement: buitenlandse facturen en btw

Geplaatst: 27 juni 2017
Kenmerk: 2017.02961

Belastingmanagement: buitenlandse facturen en btw

In ons artikel 'Buitenlandse btw en software' hebben wij u geïnformeerd over de verschillende btw-aspecten van buitenlandse facturen. Naar aanleiding van ons artikel hebben wij van de gebruikers van de fiscale kennisbank Taxnavigator een groot aantal vragen gehad. Een abonnee vroeg aan ons hoe wij de verwerking van buitenlandse btw zouden aanpakken.

Achtergrond

De facturen uit het buitenland van buiten Nederland gevestigde leveranciers en dienstverleners blijven een bijzonder aandachtspunt en lastig om op de btw-technisch juiste manier in de administratie te verwerken. Periodieke integrale controle is wenselijk. De facturen kunnen op eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt door te bekijken op welke buitenlandse bankrekeningnummers de gemeente betalingen heeft gedaan. Vervolgens kan worden bekeken welke facturen een levering van een goed betreffen en welke facturen betrekking hebben op het verlenen van diensten.

Het verstrekken van software betreft niet de levering van een goed maar het verlenen van een dienst. Ter zake geldt de btw-verleggingsregeling. Zoals in het artikel 'Buitenlandse btw en software' beschreven, kan de gemeente in de meeste gevallen de betaalde buitenlandse btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het moet dan wel btw betreffen die terecht aan de gemeente in rekening is gebracht zoals reis- en verblijfkosten of de aanschaf van goederen ter plaatse. Ontvangt de gemeente een subsidie uit het buitenland dan is geen buitenlandse of Nederlandse btw verschuldigd.

Gemeentelijke praktijk

In het kader van belastingmanagement is het verstandig met de buitenlandse leverancier of dienstverlener bij het sluiten van de overeenkomst de fiscale aspecten van de facturering met hem af te stemmen. In de volgende nieuwsbrieven zullen wij een groot aantal vragen van gebruikers van de kennisbank Taxnavigator over dit onderwerp met u bespreken.