Nieuws

Optimalisatie SPUK

Geplaatst: 26 januari 2019
Kenmerk: 2019.05091

Optimalisatie SPUK

Ter zake van de SPUK bestaan nog veel vragen. Wij werken in deze bijdrage een vraag voor u uit. 

Sportverenigingen en sportstichtingen verzoeken gemeenten om sportaccommodaties ter beschikking te stellen en daarbij ook zorg te dragen voor de levering van elektriciteit voor de verlichting van de velden, de levering van gas voor de kleed-/wasaccommodatie en de verzorging van de schoonmaak.

De gemeente kan de btw op de kosten van elektriciteit, gas en schoonmaak claimen bij SPUK. De sportverenigingen krijgen via BOSA de btw op de kosten van elektriciteit, gas en schoonmaak niet vergoed.  

Volgens Taxnavigator kan dit model het gewenste effect hebben dat de kosten van btw dalen. Wij plaatsen daarbij wel een kanttekening. In de SPUK staat dat gemeenten subsidie kunnen krijgen voor de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. In de toelichting op de SPUK staat dat alleen subsidie wordt verstrekt voor die werkzaamheden die onder de verruiming van de btw-sportvrijstelling vallen. Dit kan volgens Taxnavigator betekenen dat de gemeente alleen SPUK krijgt uitbetaald als de gemeente een dienst verleent die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. Het Ministerie kan mogelijk geen SPUK uitkeren als de gemeente via verhuur de accommodatie ter beschikking stelt en daarbij nog elektriciteit levert. Het Ministerie zou geen SPUK kunnen uitkeren omdat geen sprake is van het geven van gelegenheid tot sportbeoefening in de zin van de Wet op de omzetbelasting.

Wij verwachten dat deze vragen en de vele andere vragen op korte termijn worden beantwoord in een vraag en antwoord.   

Op 13 februari 2019 en op 20 maart 2019 verzorgen wij de cursus Sport en btw. In deze cursus behandelen wij de fiscale aspecten van de verschillende exploitatiemodellen. Daarnaast menen wij met u de SPUK en BOSA. Aansluitend gaan wij in op de exploitatiemodellen waarmee het btw-voordeel blijft behouden. U gaat met uitgebreide sheets en complete fiscale adviezen naar huis. Voor meer informatie: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.