Nieuws

BPM-vrijstelling voedselbank / gemeenten

Geplaatst: 03 september 2019
Kenmerk: 2019.20820

BPM-vrijstelling voedselbank / gemeenten

Op 29 augustus 2019 is een (oude) uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Gelderland van 30 juni 2015, nr. AWB 14/7898, inzake de verschuldigdheid van BPM door een voedselbank. Volgens verschillende belastingadviseurs maken voedselbanken in Nederland geen of te weinig gebruik van de mogelijkheden om kosten van belastingen te beperken c.q. weg te nemen.

Voor raadplegen uitspraak van Rechtbank Gelderland, nr. AWB 14/7898. Klik hier

BPM-ondernemersvrijstelling

Een stichting exploiteert een voedselbank. Een autohandelaar heeft de voedselbank een bestelauto geschonken. De stichting heeft geen BPM betaald. De Belastingdienst heft een bedrag van € 11.026 aan BPM na. Daarnaast legt de Belastingdienst ook een boete op van € 1.102. De uitspraak bevat geen informatie over nageheven MRB (motorijtuigenbelasting).

De BPM-regelgeving kent een zogenoemde BPM-ondernemersvrijstelling. Als een bestelauto meer dan bijkomstig wordt gebruikt in een btw-onderneming dan geldt een BPM-vrijstelling. De Belastingdienst bestrijdt toepassing van de BPM-ondernemersvrijstelling.

Rechtbank Gelderland

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de stichting geen recht heeft op de BPM-ondernemersvrijstelling. De stichting verstrekt gratis voedselpakketten en ontvangt daarvoor geen vergoeding van de degene die een voedselpakket ontvangt. De stichting exploiteert (volgens de rechtbank) niet meer dan bijkomstig een onderneming. De verzuimboete wordt verminderd tot € 50.

Beschouwing Taxnavigator

Volgens verschillende belastingadviseurs maken voedselbanken in Nederland geen of te weinig gebruik van de mogelijkheden om kosten van belastingen te beperken c.q. weg te nemen! Zij wijzen daarbij op de volgende benadering.

De stichting die een voedselbank exploiteert is mogelijk onder voorwaarden wel een btw-ondernemer. De voedselbank verleent niet een dienst aan de afnemer van de voedselpaketten. De voedselbank verleent in feite een dienst aan de supermarkt die de producten aan de voedselbank verstrekt. De voedselbank zorgt voor een passend gebruik van producten die anders zouden moeten vernietigd of anderszins zouden moeten worden afgevoerd. De voedselbank verleent een dienst aan de supermarkt die bestaat uit de verwijdering van producten en de voedselbank krijgt voor de dienst betaald in natura met de producten die zijn verwijderd. Deze benadering is vaker toegepast. De Belastingdienst heeft met betrekking tot handelaren in oud ijzer ter zake van om niet verleende sloopdiensten het standpunt ingenomen dat bij sloop verkregen oud ijzer de vergoeding is voor een om niet verleende sloopdienst.

De voedselbank verleent als btw-ondernemer een dienst onder bezwarende titel en moet een factuur met btw uitreiken aan de supermarkt. Op de factuur moet een bedrag worden opgenomen van de waarde van de dienst die de voedselbank aan de supermarkt verleent. Over de waarde van de dienst van de voedselbank moet 21% btw worden gefactureerd door de voedselbank. Op de factuur moet worden vermeld dat de vergoeding voor de dienst in natura wordt betaald en dat de supermarkt alleen de gefactureerde btw behoeft te betalen aan de voedselbank. De stichting die de voedselbank exploiteert voldoet de btw die aan de supermarkt is gefactureerd aan de Belastingdienst. De supermarkt neemt de btw die de voedselbank factureert in aftrek op de btw-aangifte. Per saldo drukt in de keten geen btw.

De stichting die de voedselbank exploiteert is een btw-ondernemer en heeft recht op teruggaaf van btw op de kosten van exploitatie van de voedselbank. De stichting die de voedselbank exploiteert heeft onder voorwaarden ook recht op de BPM-ondernemersvrijstelling. Met een beperkte administratieve inspanning kan de voedselbank kosten van btw beperken op bijvoorbeeld elektriciteit, gas en andere kosten van exploitatie van de voedselbank.

Gemeentelijke praktijk

Op Taxnavigator is een onderdeel opgenomen over de zogenoemde autobelastingen. In het onderdeel bestelauto’s op Taxnavigator is beschreven hoe gemeenten ter zake van bestelauto’s de kosten van BPM en MRB kunnen beperken.

Voor raadplegen onderdeel BPM op Taxnavigator. Klik hier.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.