Nieuws

Facturen, btw en BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 23 februari 2019
Kenmerk: 2019.05199

Facturen, btw en BTW-compensatiefonds

Het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds en het recht op aftrek van btw op de btw-aangifte kan alleen worden verkregen als wordt beschikt over een correcte factuur of een factuur met beperkte gebreken.

1. Spookfacturen

Op 19 februari 2019 is een uitspraak gepubliceerd van rechtbank Noord-Nederland inzake het recht op aftrek van btw met betrekking tot zogenoemde ‘spookfacturen’. De rechtbank oordeelt in zijn uitspraak van 14 februari 2019, nr. AWB 16/1189, dat geen recht op aftrek van btw bestaat ter zake van btw die op zogenoemde ‘spookfacturen’ in rekening is gebracht. De ‘spookfacturen’ zijn niet de vergoeding voor daadwerkelijk geleverde goederen en verleende diensten.

Ook de gemeente kan te maken krijgen met zogenoemde ‘spookfacturen’. Heeft uw gemeente ‘spookfacturen’ met btw betaald dan mag de betaalde btw niet worden verrekend c.q. worden afgetrokken op de btw-aangifte of worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. Heeft uw gemeente de btw op de ‘spookfactuur’ wel in aftrek genomen op de btw-aangifte of gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds dan moet een correctie plaatsvinden.

Voor downloaden uitspraak Rechtbank Noord-Nederland d.d. 14 februari 2019, nr. 16/1189: klik hier

2. Geen facturen

Zonder facturen geen recht op aftrek of compensatie van btw op kosten. In zijn uitspraak van 18 januari 2019 met nummer 17/05438 bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 6 oktober 2017 met nrs. 15/00792 en 15/00794 dat geen recht op aftrek van btw bestaat als niet over een factuur wordt beschikt. Kortom, om het recht op aftrek van btw te hebben of het recht om btw op de kosten te kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds moet over een factuur worden beschikt. Kan bij uw gemeente aan iedere betaling een factuur of een vergelijkbaar document worden gekoppeld?

Voor downloaden uitspraak Hoge Raad d.d.18 januari 2019 met nr. 17/05438: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.