Nieuws

BCF: modellabelling: Sociaal Domein

Geplaatst: 06 juni 2020
Kenmerk: 2020.27503

BCF: modellabelling: Sociaal Domein

De gemeente heeft een groot aantal kosten gemaakt in verband met het Sociaal Domein. Kan de gemeente de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

  • De gemeente heeft een systeem aangeschaft om alle overeenkomsten te archiveren die met aanbieders van WMO en Jeugddiensten zijn gesloten.
  • De gemeente heeft het inkoopmodel Jeugdhulp door een deskundige laten evalueren.
  • De gemeente heeft een bureau een kostprijsonderzoek laten verricht naar kosten Jeugdhulp en WMO.

Wij hebben de vragen uitgewerkt. Voor raadplegen standpunt Taxnavigator. Klik hier

Mogelijk kan uw gemeente meer btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds dan tot op heden is aangenomen.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.