Nieuws

BTW: Perceel met delen van oude fabriek is geen btw-bouwterrein

Geplaatst: 14 juli 2021
Kenmerk: 2021.38821

BTW: Perceel met delen van oude fabriek is geen btw-bouwterrein

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 29 april 2021, nr. BK-20/00711 inzake het begrip bouwterrein.

Het gerechtshof Den Haag bevestigt in zijn uitspraak van 9 september 2020, nr. AWB 19/5695, het oordeel van rechtbank Den Haag dat een terrein met aantal funderingspalen en één zijwand van een oude fabriek van 96 meter lang, 2,40 meter hoog en 25 centimeter breed die op een twee meter diepe en één meter brede fundering staat geen onbebouwde grond betreft. Het terrein is bebouwd en is daarom geen btw-bouwterrein. De resten van de oude fabriek zijn qua aard en omvang niet van ondergeschikt belang en dus niet verwaarloosbaar. Bij de levering is geen sprake van onbebouwde grond. Grond is bebouwde grond als in de grond nog constructies aanwezig zijn, zoals funderingen of muren of restanten daarvan. De muur en een reeks funderingspalen zijn bewust niet verwijderd vanwege het beoogde gebruik voor de nieuw te bouwen woningen. De functie van de muur als grondkering en de omvang van de muur betekent dat de muur in essentie dienstbaar is aan het perceel, noodzakelijk en allerminst verwaarloosbaar.

Documenten en publicaties

Uitspraak gerechtshof Den Haag d.d. 29 april 2021, nr. BK-20/00711. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.