Nieuws

Negatief loon frauderende voorzitter RvB

Geplaatst: 17 november 2018
Kenmerk: 2018.04840

Negatief loon frauderende voorzitter RvB

Geen negatief loon omdat ex-voorzitter Raad van Bestuur in 2011 niets heeft terugbetaald ter zake van in 2007 en 2008 onterecht genoten variabele vergoedingen die betrekking hebben op een privévakantie en (scheepvaart)navigatieapparatuur. Negatief loon kan onder voorwaarden alleen in aanmerking worden genomen in het jaar van terugbetaling.

Een voorzitter van de Raad van Bestuur is teruggetreden bij een GGZ-stichting (hierna ook: de stichting). De stichting en de voorzitter hebben de geschilpunten over de beëindiging van de arbeidsrelatie voorgelegd aan het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg oordeelt in zijn uitspraak d.d. 23 juni 2011 dat de ex-voorzitter recht heeft op uitbetaling van niet genoten verlof groot € 39.148. De ex-voorzitter moet bedragen terugbetalen in verband met in 2007 en 2008 onterecht genoten variabele vergoedingen. De vergoeding hadden betrekking op een privévakantie en de aankoop van (scheepvaart)navigatieapparatuur. Daarnaast is de ex-voorzitter een schadevergoeding verschuldigd. De ex-voorzitter neemt € 6.514 in aftrek op zijn aangifte in/pvv 2011 inzake negatief loon in verband met de afwikkeling van zijn dienstbetrekking.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt in zijn uitspraak op 10 oktober 2018 gepubliceerde uitspraak dat de ex-voorzitter geen negatief loon in zijn aangifte ib/pvv in 2011 kan opnemen omdat hij in 2011 niets heeft terugbetaald aan zijn ex werkgever.

Negatief loon is bij gemeenten vaak aan de orde bij het terugbetalen onterecht genoten bijstandsuitkeringen.

Bron: uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d.6 juli 2018, nr. 17/00229, V-N 2018/2149: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.