Nieuws

Vpb: nieuwsflits afvalactiviteiten (samenvatting)

Geplaatst: 23 februari 2019
Kenmerk: 2019.05196

Vpb: nieuwsflits afvalactiviteiten (samenvatting)

Na jaren hard werken is het de NVRD gelukt om brancheafspraken te maken over de vennootschapsbelasting. Op een aantal cruciale punten is er overeenstemming gekomen met de Belastingdienst.

Overzicht afspraken:

  1. Bij de inzameling van huishoudelijk afval moeten twee activiteiten worden onderscheiden, namelijk enerzijds het inzamelen van huishoudelijk afval en anderzijds het zich ontdoen van afvalstromen tegen een positieve opbrengst. Over de eerste activiteit hoeft geen vennootschapsbelasting te worden betaald (want geen deelname aan het economisch verkeer). Over de afvalstoffenheffing hoeft dus geen vennootschapsbelasting te worden betaald. Over de bijdrage van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen is in de individuele vaststellingsovereenkomsten die de leden van de NVRD met de Belastingdienst kunnen sluiten (waarover hieronder meer) bepaald hoe daarmee wordt omgegaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl / 0650849991). Over de tweede activiteit (het zich ontdoen van afvalstromen met waarde) moet wel vennootschapsbelasting worden betaald. Met deze activiteit bevindt men zich in een beperkte handelsfase.
  2. Voor het bepalen van het fiscaal resultaat over de beperkte handelsfase waarvan sprake is bij het zich ontdoen van afvalstromen met waarde, wordt een percentage van de omzet als winst bepaald. Dat percentage (de winst) is op basis van een door PwC uitgevoerd benchmarkrapport vastgesteld op 1% van de omzet. Aangezien de verkoopprijs van afvalstromen met een waarde op papier beschikbaar is, hoeft omtrent de hoogte van die omzet geen discussie te bestaan.
  3. Wanneer gemeenten deelnemen aan een samenwerkingsverband (een GR of overheids-NV of BV), kan de vennootschapsbelasting over afvalstromen met waarde onder omstandigheden geheven worden bij het samenwerkingsverband. Daarvoor moet de vraag beantwoord worden aan wie de winst van de afvalstromen met waarde kan worden toegerekend, aan de gemeente of het samenwerkingsverband. Dit is afhankelijk van de vraag welke functies worden uitgeoefend door het samenwerkingsverband, welke activa door het samenwerkingsverband worden gebruikt en welke risico’s daarmee worden opgeroepen en/of beheerst. De relevante aspecten inzake functies en activa enerzijds en risico’s anderzijds zijn uiteen gezet onder het kopje Actuele stand van zaken en ontwikkelingen. Wijzen de relevante aspecten zoals daar genoemd erop dat de winst kan worden toegerekend aan het samenwerkingsverband, dan wordt de vennootschapsbelasting geheven bij dat samenwerkingsverband en niet bij de gemeente.

Bron: NVRD

Belastingdienst heeft een nieuwsflits opgesteld. Voor downloaden nieuwsflits 'Afvalactiviteiten': klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.