Nieuws

Uploads en updates modellabelling Taxnavigator

Geplaatst: 13 oktober 2018
Kenmerk: 2018.04706

Uploads en updates modellabelling Taxnavigator

Bijgaand een korte beschrijving van de uitbreiding van de modellabelling op Taxnavigator. 

  • Drones: zie onderdeel 1.1.03 'preventie van criminaliteit: klik hier  
  • Cameratoezicht: zie onderdeel 1.2.11 'cameratoezicht' van modellabelling: klik hier
  • Minimapas: zie onderdeel 6.3.08 'minimapas': klik hier
  • Brief Staatssecretaris van Financiën, 18 juli 2018, nr. 2018-0000096314U, inzake wijkverpleging en prestatie op maat in relatie tot toepassing post b9 van Bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968: klik hier
  • Septembercirculaire; Beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven (bommenregeling / bom/ munitie): klik hier
  • Moet openbaar gebied altijd openbaar zijn? klik hier

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.