Nieuws

Bedrijfsvoering: Catering

Geplaatst: 01 juni 2019
Kenmerk: 2019.05502

Bedrijfsvoering: Catering

Bij veel gemeenten bestaat onduidelijkheid over de btw en BCF-aspecten van de kosten van catering. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt van enkele belangrijke punten. Wij adviseren gemeenten om ter zake van de btw op kosten van catering en het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds afspraken te maken met de Belastingdienst. Alle btw op de kosten van catering kostprijsverhogend te boeken is niet nodig!

  • Welke btw op kosten van catering kunt u compenseren bij het BTW-compensatiefonds?
  • Hoe werkt het doorbelasten van kosten van catering?
  • Hoe kunt u zonder risico btw compenseren bij het BTW-compensatiefonds inzake catering.?

Voor praktische tips en advisering inzake btw, BTW-compensatiefonds en catering. Klik hier.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.