Nieuws

BTW: BCF: SPUK: Combinatiefunctionaris

Geplaatst: 12 februari 2020
Kenmerk: 2020.24784

BTW: BCF: SPUK: Combinatiefunctionaris

Wij krijgen veel vragen over de btw, BCF en SPUK-aspecten van combinatiefunctionarissen. Bijgaand treft u de uitwerking van enkele vragen aan.

Inkoop dienstverlening inzake combinatiefunctionaris

De gemeente koopt dienstverlening met betrekking combinatiefunctionarissen in. Verschillende situaties kunnen worden onderscheiden.

  1. De gemeente leent combinatiefunctionarissen in. Het uitlenen van personeel is in beginsel belast met 21% btw. Voor bijzondere situaties geldt een btw-vrijstelling bij het uitlenen van personeel.
  2. De gemeente koopt dienstverlening in. De ingekochte dienstverlening kwalificeert als een sportdienst. De opdrachtnemer is een commerciële exploitant en heeft een winstoogmerk in de zin van de btw. De dienstverlening is belast met 9% btw.
  3. De gemeente koopt dienstverlening in. De ingekochte dienstverlening kwalificeert als een sportdienst. De opdrachtnemer is een stichting en heeft geen winstoogmerk in de zin van de btw. De dienstverlening is niet belast met btw.

Subsidiëring

De gemeente verstrekt een subsidie aan een onderwijsinstelling voor de aanstelling van een combinatiefunctionaris. De combinatiefunctionaris verzorgt geen gemeentelijke taken.

  1. De subsidie is niet belast met btw. De onderwijsinstelling verleent geen dienst aan de gemeente.

De btw op kosten combinatiefunctionaris

  1. De gemeente leent de combinatiefunctionaris tegen vergoeding uit c.q. de gemeente detacheert de combinatiefunctionaris. De dienstverlening is belast met 21% btw. De gemeente neemt de btw op de kosten in aftrek op de btw-aangifte.
  2. De combinatiefunctionaris verleent namens de gemeente een sportdienst. De dienstverlening is vrijgesteld van de heffing van btw. De gemeente heeft geen winstoogmerk in de zin van de btw en de dienstverlening is vrijgesteld van de heffing van btw. De gemeente claimt de kosten bij SPUK als bij de inlening btw is betaald.
  3. De gemeente zet de combinatiefunctionaris in voor het maken van beleid en activiteiten in het openbaar gebied van de gemeente zoals het sporten met jeugd op een vrije woensdagmiddag in het openbaar gebied van de gemeente. De gemeente kan de btw op de kosten compenseren bij het BTW-compensatiefonds.
  4. De gemeente zet de combinatiefunctionaris in op verschillende scholen en ontvangt een beperkte financiële bijdrage. De financiële bijdrage is geen vergoeding voor dienstverlening maar louter een beperkte financiële bijdrage. De financiële bijdrage is niet belast met btw. De gemeente claimt de kosten van de combinatiefunctionaris bij SPUK als bij de inlening btw is betaald.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.