Nieuws

BTW: BTW-bouwterrein: reserveringsvergoeding

Geplaatst: 17 februari 2021
Kenmerk: 2021.35224

BTW: BTW-bouwterrein: reserveringsvergoeding

In dit themabericht informeren wij u over de btw-aspecten van een reserveringsvergoeding met betrekking tot een btw-bouwkavel.

1. Reserveringsvergoeding en btw

Gemeenten verkopen en leveren op dit moment veel btw-bouwgrond. Soms reserveren potentiële kopers van een btw-bouwterrein een perceel btw-bouwgrond. De gemeente maakt bij de verkoop en levering van btw-bouwgrond geen gebruik van overheidsbevoegdheden maar is actief op een markt. De gemeente handelt ter zake van het reserveren en leveren van een btw-bouwterrein als btw-ondernemer. De gemeente belast de reserveringsvergoeding met btw. De btw op de reserveringsvergoeding is een kostenpost voor de potentiële koper als de potentiële koper de btw op de kosten van de reserveringsvergoeding niet kan aftrekken c.q. verreken op de btw-aangifte of kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

2. Reservering is verbruikt

De reservering loopt ten einde en de potentiële koper koopt de btw-bouwkavel. De reserveringsdienst is fiscaaltechnisch verbruikt en de btw heeft een definitieve status gekregen. Brengt de gemeente de reserveringsvergoeding als korting in mindering op de koopsom voor de btw-bouwkavel dan moet de gemeente het bedrag ex btw in mindering brengen op de koopsom. De btw over de reserveringsvergoeding is immers aan de Belastingdienst voldaan en de reservering is verbruikt.

3. Korting of verrekening

Bij het in mindering brengen van de netto reserveringsvergoeding speelt de vraag of de reserveringsvergoeding in mindering wordt gebracht op de koopsom voor de btw-bouwkavel of in mindering wordt gebracht op het te betalen bedrag inclusief btw. De gemeente mag de netto reserveringsvergoeding alleen in mindering brengen op de (netto) koopsom als in de reserveringsovereenkomst en in de koopovereenkomst voor de btw-bouwkavel is bepaald dat de reserveringsvergoeding als één korting in mindering wordt gebracht op de (netto) koopsom voor de btw-bouwkavel. De verschuldigde btw wordt dan berekend over de koopsom voor de btw-bouwkavel minus de korting.

4. Meer informatie over dit onderwerp

Voor meer informatie Ontwikkelingsbedrijf: BTW-bouwterrein: optievergoeding; reserveringsvergoeding. Klik hier

5. Actualiteiten bijeenkomst 'Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf'

Op 30 maart 2021organiseert Fiscaal Vanmorgen een actualiteiten bijeenkomst over de btw- en BCF-aspecten van het gemeentelijk ontwikkelingsbedrijf. Voor meer informatie over de online cursus 'Btw en bcf-aspecten gemeentelijk grondbedrijf'. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.