Nieuws

VPB: Wijzigingen Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting 2022

Geplaatst: 28 december 2021
Kenmerk: 2021.41409

VPB: Wijzigingen Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting 2022

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de wijzigingen in 2022 inzake de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting.

1. Tarieven 2022

De vennootschapsbelasting kent een laag en een hoog tarief. Het lage tarief in 2022 is 15% en geldt voor een winst c.q. financieel overschot van € 395.000. Het hoge tarief in 2022 is 25,8% en geldt voor een winst c.q. financieel overschot van meer dan € 395.000.

2. Verrekening van verliezen

De verrekening van verliezen is met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd. Verliezen kunnen met ingang van 2022 onbeperkt in de toekomst worden verrekend met winsten c.q. financiële overschotten. Verliezen verdampen c.q. vervallen niet meer na negen jaar. Verliezen kunnen maar één jaar terug worden verrekend.

Verliezen zijn kunnen met ingang van 1 januari 2022 bij een winst van meer dan € 1.000.000 getemporiseerd worden verrekend. Voor zover de belastbare winst in één jaar een € 1.000.000 of minder is dan kan de belastbare winst volledig worden gebruikt voor de verrekening van een verlies uit een ander jaar. De verrekening van de verliezen wordt bij een winst van meer dan € 1.000.000 beperkt tot 50%. Voor zover de belastbare winst in een jaar meer dan € 1.000.000 is dan kan 50% van de belastbare winst boven € 1.000.000 worden gebruikt voor de verrekening van een verlies uit een ander jaar. Bij een winst van meer dan € 1.000.000 is door de nieuwe regelgeving altijd vennootschapsbelasting verschuldigd.

3. Aftrekbeperking rente

Met ingang van 1 januari 2019 kan betaalde rente niet meer onbeperkt van de winst c.q. het financieel overschot worden afgetrokken. Betaalde rente kan tot maximaal € 1.000.000 op de winst in aftrek worden genomen. Wordt meer dan € 1.000.000 aan rente betaald dan wordt de aftrek in 2022 beperkt tot 20% van de winst voor aftrek rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen/afwaarderingen c.q. de EBITDA.

4. Gemengde kosten in 2022 pas aftrekbaar vanaf € 4.800

Ondernemers kunnen kosten in aftrek nemen van de winst zodat minder belasting wordt betaald. De zo genoemde ‘gemengde kosten’ zijn tot een grensbedrag juist niet aftrekbaar. Dit drempelbedrag is dit jaar opgehoogd van € 4.700 naar € 4.800. Gemengde kosten zijn kosten die wel voor de onderneming zijn gemaakt maar die volgens de Belastingdienst een privé-element bevatten. Volgens de wet zijn dat deze kosten

  • kosten van voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten, zoals recepties en feesten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen

Het grensbedrag voor gemengde kosten is gebaseerd op de gedachte dat het ‘privédeel’ van deze kosten niet kan worden afgetrokken van de winst. Ter zake geldt een grensbedrag. Heeft een ondernemer méér gemengde kosten dan het grensbedrag, dan is het deel boven de drempel wel aftrekbaar. De drempel is verhoogd naar € 4.800.
Voor een ondernemer voor de inkomstenbelasting is € 4.800 aan gemengde kosten niet aftrekbaar van de winst. De ondernemer kan ook kiezen om de 80%-regeling toe te passen. Dan mag hij 80% van de gemengde kosten wél in aftrek brengen, maar de overige 20% dus niet. Dit percentage van 80% is gelijk aan 2021.
Een Vpb-plichtige onderneming mag tot € 4.800 aan gemengde kosten niet in mindering brengen op de winst. Of, als dat hoger is, 0,4% van de totale loonsom van de onderneming. De Vennootschapsbelasting bevat een alternatieve regeling. Volgens deze regel mogen ondernemingen standaard maar 73,5% van de gemengde kosten in aftrek brengen, en 26,5% dus niet. Ook dit percentage is onveranderd ten opzichte van 2021.

4. Dividendbelasting

Vanaf 1 januari 2022 kunnen Nederlandse bedrijven geheven dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Is er in een jaar geen vennootschapsbelastingen verschuldigd, dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf door de Belastingdienst meer plaats. Het bedrijf kan de voorheffingen in een later jaar verrekenen met te betalen vennootschapsbelasting. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar. De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorgeschoven naar latere jaren.

Zie ook het artikel: Belastingplan 2022; Dividendbelasting: Beperking van teruggaaf van Dividendbelasting gaat niet gelden voor niet-Vpb-plichtige activiteiten van gemeenten. Klik hier

Documenten en publicaties

Overzicht belangrijkste wijzigingen belastingen 2022. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.