Nieuws

BTW: BTW-vrijstelling COVID-19 vaccin

Geplaatst: 23 december 2020
Kenmerk: 2020.33238

BTW: BTW-vrijstelling COVID-19 vaccin

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de btw-vrijstelling voor het COVID-19 vaccin.

De lidstaten van Europese Unie mogen tot en met 31 december 2022 een btw-vrijstelling invoeren voor de levering van COVID-19 vaccins. De btw-vrijstelling geldt ook voor diensten die nauw samenhangen met de vaccins . De btw-vrijstelling is opgenomen in artikel 129bis BTW-richtlijn. De levering van het vaccin is vrijgesteld van de heffing van btw en de btw op de kosten kan in aftrek worden genomen op de btw-aangifte. Er is sprake van een btw-vrijstelling met het recht op aftrek van btw op de kosten. In Nederland wordt een dergelijke btw-vrijstelling aangeduid als een btw-nultarief.

Voor raadplegen besluit aanpassing btw-richtlijn. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.