Nieuws

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Belastingdienst

Geplaatst: 07 september 2019
Kenmerk: 2019.22081

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichting Belastingdienst

Staatssecretaris van Financiën Snel heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting Dienstverlening die in 2020 wordt uitgevoerd.

De centrale vraag voor de doorlichting luidt: “In hoeverre slaagt de Belastingdienst erin om op doeltreffende en doelmatige wijze burgers en bedrijven passende dienstverlening aan te bieden en het voor hen zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken”.

De beleidsdoorlichting wordt uitgevoerd aan de hand van de regels en kwaliteitseisen van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Dit houdt onder andere in dat de beleidsdoorlichting wordt voorzien van een oordeel door een onafhankelijk deskundige over de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. Met het doorlopen van de zeven stappen die het RPE onderscheidt, wordt bepaald of aannemelijk is te maken dat de inzet van mensen en middelen binnen de Belastingdienst effectief is en op efficiënte wijze gebeurt.

De start van de doorlichting is in januari 2020.

Voor raadplegen Kamerbrief 'Beleidsdoorlichting Dienstverlening, d.d. 6 september 2019, nr. 2019-0000144217. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.