Nieuws

Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten: grondexploitaties  

Geplaatst: 16 november 2019
Kenmerk: 2019.22053

Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten: grondexploitaties 

Cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten: grondexploitaties d.d. 4 december 2019

De vpb-positie van het grondbedrijf is complex. De handreikingen van het SVLO bieden enige houvast, maar in de praktijk leven er veel vragen en onduidelijkheden omdat ieder grondbedrijf net weer anders is. Geert Witlox leert u tijdens deze cursus op welke wijze u de fiscale positie van het grondbedrijf kunt bepalen, welke discussiepunten leven in de markt en welke standpunten u kunt innemen. Hij bespreekt de theoretische kaders maar focust met name op de praktische toepassing en uitwerking. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van casusposities.

Na het volgen van deze cursus beschikt u over handvatten om de fiscale positie van het eigen grondbedrijf te kunnen bepalen. Ook bent u in staat om uw fiscaal adviseur van repliek te kunnen dienen en risico’s in te schatten.

Daarbij komen o.a. de volgende zaken aan bod:

  • Contouren en afbakening van het grondbedrijf
  • Het MPG: altijd leidend of toch niet?
  • Beoordeling van het winststreven
  • Begin- en eindpunt van de onderneming
  • Fiscale openingsbalans
  • Toerekening van vreemd vermogen
  • Omgang met specifieke kostenposten
  • Fiscale winstberekening

De cursus wordt verzorgd door Geert Witlox van BDO. Tijdens de cursus worden desgewenst relevante btw-aspecten toegelicht door Joep Swinkels van Taxnavigator.

Voor meer informatie over de cursus: Vennootschapsbelasting voor gemeenten: grondexploitaties. klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.