Nieuws

Mededeling DUS-I inzake afhandeling SPUK

Geplaatst: 08 juli 2019
Kenmerk: 2019.05625

Mededeling DUS-I inzake afhandeling SPUK

Op de website van DUS-I is een bericht geplaatst inzake de afhandeling van aanvragen.

Mededeling Website DUS-I

Afhandeling aanvragen

Gemeenten konden van 15 oktober 2018 tot en met 31 mei 2019 online aanvragen. Deze worden op dit moment beoordeeld. Aanvragers kunnen vanaf begin juli van DUS-I een verzoek voor aanvullende informatie ontvangen. U heeft dan maximaal 2 weken de tijd om deze informatie op te sturen. Als u dit niet of te laat doet, dan kan dit betekenen dat u een lager bedrag ontvangt. Of zelfs dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Het verzoek wordt per e-mail verstuurd aan de contactpersoon en aan het algemene e-mailadres van de gemeente. Ben u de komende tijd afwezig? Zorg er dan voor dat een collega het verzoek om informatie kan afhandelen.

Gemeentelijke praktijk

Gelet op de vakantieperiode en de gemeentelijke praktijk is de mededeling van DUS-I niet realistisch. Volgens Taxnavigator kan aan een gemeente niet worden tegengeworpen als niet binnen twee weken de gevraagde informatie wordt aangeleverd. Taxnavigator adviseert gemeenten om de ontvangst van de aanvraag te bevestigen en ieder geval voor de zekerheid om uit stel te verzoeken.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.