Nieuws

Opbrengst verhoging (oude) parkeerterreinen​ en parkeergarages

Geplaatst: 11 augustus 2018
Kenmerk: 2018.04476

Opbrengst verhoging (oude) parkeerterreinen​ en parkeergarages

Met de uitspraak in de zaak van de gemeente Groningen over de verschuldigdheid van btw inzake het straatparkeren is de aandacht voor het dossier ‘parkeren en btw’ weer wat op de achtergrond geraakt.

Het geven van gelegenheid tot parkeren onder het fiscale regime van een parkeerbelasting heeft voor de gemeente het financiële voordeel dat de parkeerbelasting ten goede komt aan de gemeentelijke kas en niet aan de schatkist van het Rijk. De gemeente exploiteert een parkeerterrein of parkeergarage als overheid als een parkeerbelasting wordt geheven. Daarnaast mag ter verzekering van de betaling van het parkeergeld de parkeergarage of het parkeerterrein niet zijn afgesloten met een slagboom. Ook mag ter verzekering van de betaling van het parkeergeld geen registratiesysteem met camera’s bij de in- en uitrit van de parkeergarage of het parkeerterrein zijn geplaatst. Overschotten die worden behaald zijn niet onderworpen aan de heffing van btw. De btw op de kosten kunnen worden gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds.

Volgens Taxnavigator kan het vanuit financieel perspectief aantrekkelijk zijn om parkeergarages en parkeerterreinen als overheid te exploiteren. Wij adviseren gemeenten om te bekijken of de gemeente op dit moment het – voor de kas van de gemeente - meest voordelige parkeerregime hanteert.  

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.