Nieuws

Sport: Algemeenheid van goederen

Geplaatst: 28 april 2018
Kenmerk: 2018.03985

Sport: Algemeenheid van goederen

Veel gemeenten bekijken hoe zij de sportaccommodaties na 1 januari 2019 gaan exploiteren als de btw-sportvrijstelling is uitgebreid. Gaat de gemeente de gemeentelijke sportaccommodaties btw-vrij exploiteren of stapt de gemeente over op een commerciële exploitatie. Moet de gemeente op korte termijn een besluit nemen?

Overdracht van een algemeenheid van goederen

Volgens Taxnavigator hebben gemeenten nog enige tijd om de juiste fiscale route te bepalen. De exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties vormt een economische activiteit voor de heffing van btw voor zover tegen een meer dan symbolische vergoeding de gelegenheid tot sportbeoefening wordt gegeven. De gemeente kan en dergelijke activiteit voor de heffing van btw doorschuiven naar een andere btw-ondernemer als de economische activiteit een algemeenheid van goederen vormt. De sportaccommodaties, sport- en spelmateriaal en de verschillende overeenkomsten vormen een algemeenheid van goederen. De overnemer neemt bij de overdracht van een algemeenheid van goederen voor de heffing van btw de positie van de overdrager over maar niet de btw-schulden. De afspraken die de overdrager met de Belastingdienst heeft gemaakt gaan daarentegen wel over.

Gemeentelijke praktijk

Nadat de compensatieregeling Sport bekend is geworden kan de gemeente desgewenst via de overdracht van een algemeenheid van goederen de gemeentelijke sportaccommodaties onder brengen bij een commerciële exploitant zoals een besloten vennootschap. De verschuldigdheid van overdrachtsbelasting wordt vermeden door het opnemen van een verkoopregulerend beding als de onroerende zaken daadwerkelijk worden overgedragen. Onder voorwaarden is het volgens Taxnavigator ook mogelijk het langdurig gebruik van de sportaccommodaties aan een commerciële exploitant over te dragen.    

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels 

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.