Nieuws

Geen rentenadeel dan ook geen belastingrente in rekening brengen!

Geplaatst: 23 september 2017
Kenmerk: 2017.03234

Geen rentenadeel dan ook geen belastingrente in rekening brengen!

In het nieuwsbericht van 12 augustus 2017 heeft Taxnavigator u uitgebreid bericht over de kosten van belastingrente. De kosten van belastingrente worden door veel gemeenten als onrechtvaardig beschouwd.Via een WOB-verzoek zijn interne stukken openbaar gemaakt. Uit deze stukken kan worden opgemaakt dat heffing van belastingrente niet aan de orde zou moeten zijn als geen rentenadeel wordt geleden.

Verschuivingen

Veel gemeenten hebben te maken met verschuivingen van btw van het BTW-compensatiefonds naar de btw-aangifte of van de btw-aangifte naar het BTW-compensatiefonds. Een verschuiving die vaak aan de orde is bij grondexploitaties en grote projecten met veel infrastructuur. Als btw moet worden terugbetaald aan de Belastingdienst moet belastingrente worden vergoed aan de Belastingdienst. Wordt het hetzelfde bedrag aan btw vervolgens uit het BTW-compensatiefonds of via de btw-aangifte aan de gemeente terugbetaald omdat sprake is van een verschuiving dan wordt geen belastingrente vergoed. Het Rijk lijdt totaal geen renteschade.

WOB-verzoek

Via een WOB-verzoek zijn interne stukken openbaar gemaakt. De Staatssecretaris maakt in zijn brief van 1 maart 2017 met kenmerk 2017-0000010761 enkele passages uit interne stukken openbaar. Deze passages uit de interne stukken zijn zeer interessant omdat zij aanwijzingen bevat dat het heffen van belastingrente bij de hierboven vermelde verschuivingen niet aan de orde zouden moeten zijn. Uit een passages blijkt dat het volgens de Landelijke vakgroep Formeel recht onredelijk is belastingrente te berekenen als de Belastingdienst de beschikking had over het geld en door het Rijk geen rentenadeel wordt geleden. Bij de hierboven vermelde verschuivingen lijdt het Rijk ook geen nadeel. Per saldo blijft alles gelijk. Bij het Rijk vindt slechts een interne verschuiving van budget plaats.

Gemeentelijke praktijk

Volgens Taxnavigator bestaat er geen enkele reden om bij verschuiving van btw van het BTW-compensatiefonds naar de btw-aangifte en vica-versa belastingrente in rekening te brengen.   

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.