Nieuws

Plafond BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 24 maart 2018
Kenmerk: 2018.03809

Plafond BTW-compensatiefonds

In de Maartciculaire 2018 Gemeentefonds wordt op bladzijde 10 onder 'overige mededelingen algemene uitkering vermeld: 

Plafond BTW-compensatiefonds: Eind 2016 is er een vereenvoudiging afgesproken naar aanleiding van de gezamenlijke beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds (BCF). Deze vereenvoudiging wordt momenteel verder uitgewerkt. Informatie over (de gevolgen voor) de nieuwe werkwijze van het plafond van het BCF volgt in de meicirculaire 2018. De fondsbeheerders hebben in afwachting hiervan besloten de stand Startnota voor het plafond van het BCF nog niet in deze circulaire te verwerken.

Wel is hieronder ter informatie de tabel uit de Startnota opgenomen over het plafond van het BCF.
De veranderde accrespercentages, als gevolg van het Regeerakkoord, werken zoals afgesproken in
het plafond door. Omdat de realisatie vlak wordt doorgetrokken is de verwachting dat in de latere
jaren de ruimte onder het plafond kleiner kan uitvallen dan weergegeven in de tabel. 

Plafond BTW-compensatiefonds 

2018: 3.387

2019: 3.592

2020: 3.750

2021: 3.882

2022: 4.045

Voor downloaden tabel: klik hier

Gemeentelijke praktijk

Doordat veel samenwerkingen van gemeenten belast met btw met plaatsvinden en de btw-koepelvrijstelling steeds minder makkelijk en minder vaak kan worden toegepast zoals bij ambtelijke fusies zal meer btw worden gecompenseerd door gemeenten bij het BTW-compensatiefonds. Volgens Taxnavigator is het gewenst dat een stevig onderzoek plaatsvindt naar de uitputting van het BTW-compensatiefonds. Welk bedrag aan btw wordt betaald door gemeenten in het kader van samenwerking. De samenwerking betreft niet alleen de ambtelijke fusie maar ook het model van de centrumgemeente en andere doorbelastingen. De btw-koepelvrijstelling kan steeds minder vaak worden toegepast hetgeen leidt tot extra belastingopbrengsten voor het Rijk en meer kosten voor gemeenten. 

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.