Nieuws

LB: Wetsvoorstel Belastingplan 2022: vrijstelling vergoeding thuiswerken

Geplaatst: 30 juni 2021
Kenmerk: 2021.38612

LB: Wetsvoorstel Belastingplan 2022: vrijstelling vergoeding thuiswerken

In dit nieuwsbericht informeren wij u over de belastingvrije thuiswerkvergoeding.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het Overzicht wetsvoorstellen inclusief maatregelen in pakket Belastingplan 2022 gepubliceerd. Het overzicht bevat twee zaken die voor gemeenten relevant zijn:

  • Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling in verband met de steunpakketten vanwege COVID-19
  • Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding voor thuiswerkkosten

Wat het voorstel precies inhoudt en ook de bedragen zijn nog niet bekend. De wetgever kan bepalen dat gemeenten een belastingvrije vergoeding per thuiswerkdag kunnen geven maar de werkgever kan ook bepalen dat gemeenten bepaalde kosten belastingvrij kunnen vergoeden. Wij nemen aan dat de belastingvrijstelling voor thuiswerken met ingang van 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

Veel gemeenten denken na over het hybride werken. Welke voorzieningen ga ik als gemeente organiseren voor het thuiswerken? Hoe ga ik als gemeente om met de reis- en thuiswerkkosten die de werknemer maakt? Het lijkt verstandig om rekening te houden met een mogelijkheid om de kosten van het thuiswerken geheel of gedeeltelijk belastingvrij te kunnen vergoeden.

Overigens kunnen gemeenten nu ook al kosten belastingvrij vergoeden zoals de kosten van ARBO-voorzieningen, de kosten van computer/telecommunicatieapparatuur en de kosten van internet.

Verstrekt uw gemeente momenteel een thuiswerkvergoeding dan is mogelijk een gedeelte van de thuiswerkvergoeding vrijgesteld van belastingheffing omdat deze thuiswerkvergoeding componenten bevat waarvoor een gerichte vrijstelling geldt zoals gebruik van internet, computerapparatuur of een ARBO-voorziening. De Belastingdienst zal wel moeten worden overtuigd door een gedegen onderzoek naar de werkelijke kosten van thuiswerken en de verschillende componenten. Zoals wij hebben begrepen hebben verschillende gemeenten al praktische afspraken kunnen maken met de Belastingdienst over een belastingvrije vergoeding per werknemer per werkdag.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.