Nieuws

BPM: MRB: Autobelastingen/nieuwe besluiten

Geplaatst: 10 januari 2022
Kenmerk: 2022.41717

BPM: MRB: Autobelastingen/nieuwe besluiten

In dit nieuwsbericht informeren wij u over drie nieuwe besluiten inzake de autobelastingen.

  • Kaderbesluit BPM. Besluit ‘Belasting van personenauto’s en motorrijwielen’, d.d. 16 december 2021, nr. 2021-213897. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2015, BLKB2015/1382M gewijzigd bij besluit van 27 september 2021, nr. 2021-110975. Alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen bpm en mrb. Diverse goedkeuringen zijn komen te vervallen door de wijziging van het belastbaar feit of omdat ze zijn gecodificeerd. Tot slot is een aantal onderdelen verduidelijkt of geactualiseerd. Klik hier
  • Besluit inrichtingseisen BPM en MRB. Besluit ‘Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, Wet op de motorrijtuigenbelasting (Besluit inrichtingseisen bpm en mrb), d.d. 16 december 2021, nr. 2021-213898. In dit besluit zijn de onderdelen met betrekking tot inrichtingseisen die eerder waren opgenomen in de kaderbesluiten mrb en bpm (BLKB2015/1381M en BLKB2015/1382M) samengevoegd en geactualiseerd. Een aantal onderdelen is aangepast of verduidelijkt. De aanpassingen zijn hieronder enkel benoemd in die gevallen dat de tekst is aangepast ten opzichte van de vorige publicatie van het onderdeel in de oude besluiten. Klik hier
  • Kaderbesluit MRB. Besluit ‘Kaderbesluit Motorrijtuigenbelasting’, d.d. 16 december 2021, nr. 2021-213896. Dit besluit is een actualisering van het besluit van 23 november 2015, BLKB2015/1381M gewijzigd bij besluit van 20 augustus 2020, nr. 2020-129396. Alle onderdelen die betrekking hebben op inrichtingseisen zijn opgenomen in het nieuwe besluit inrichtingseisen bpm en mrb. Er is een aanpassing van de werkwijze voor de overgangsregeling oldtimers opgenomen en een onderdeel is verwijderd i.v.m. codificatie. Tot slot is een aantal onderdelen verduidelijkt of geactualiseerd. Klik hier

Voor meer informatie over de besparing van BPM en MRB voor bestelauto's. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.