Nieuws

Combinatiefuncties

Geplaatst: 14 juli 2018
Kenmerk: 2018.04290

Combinatiefuncties

Op vrijdag 29 juni 2018 zijn de bestuurlijke afspraken over de combinatiefuncties gepubliceerd. De bestuurlijke afspraken maken onderdeel uit van het Sportakkoord. Het aantal combinatiefuncties wordt met 650 FTE uitgebreid.

1. Brede Impuls Combinatiefuncties  

De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 De Brede Regeling Combinatiefuncties. Het Ministerie van VWS stelt jaarlijks aan gemeenten per 1 januari 2019 een structureel bedrag van € 61 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is inclusief € 5 miljoen die sinds 2014 structureel beschikbaar is als onderdeel van het armoede- en schuldenbeleid en inclusief € 8 miljoen die vanuit VWS voor het versterken van sport- en beweegaanbieders beschikbaar is. Het ministerie van OCW stelt jaarlijks een structureel bedrag van € 11,5 miljoen beschikbaar; samen € 72,5 miljoen. Gemeenten regelen 60% cofinanciering, hierdoor dragen zij jaarlijks minimaal € 108,5 miljoen bij.

Voor downloaden Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties: klik hier

2. Fiscale aspecten 

Als gemeenten de buursportcoaches in dienst nemen ontstaan geen kosten van btw. Bij inhuur van buurtsportcoaches ontstaan wel kosten van btw. Is de inhuur van buurtsportcoaches wel belast met btw? Veel gemeenten lenen buurtsportcoaches in. Wij hebben verschillende overeenkomsten bestudeerd en vragen ons af of wel sprake is van detachering. Stelt de uitlener daadwerkelijk personeel ter beschikking aan de gemeente?  Kortom, brengen veel detacheringsbureau’s c.q. uitleners niet onterecht btw in rekening. Kunnen de kosten van btw worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds? Met welke modellen kunnen de kosten van btw worden weggenomen?  

Op de praktijkpagina ‘buurtsportcoaches’ van Taxnavigator hebben wij dit onderwerp verder uitgewerkt en een aantal scenario’s beschreven waarbij en waarmee de kosten van btw kunnen worden beperkt. 

Voor downloaden praktijkpagina‘buurtsportcoaches’ : klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.