Nieuws

BTW-vriendelijke (school)modellen

Geplaatst: 16 maart 2019
Kenmerk: 2019.05267

BTW-vriendelijke (school)modellen

Wat is de laatste stand van zaken rond de btw-vriendelijke (school)modellen?

De afgelopen jaren zijn veel nieuwsbrieven verschenen over de btw-vriendelijke schoolmodellen. De gemeente verkocht en leverde een nieuw schoolgebouw voor een lage prijs en kon per saldo een belastingvoordeel genereren van 10% van de bouwkosten.

Oktober-arresten Hoge Raad

In de arresten van 19 oktober 2018 in de zaak met nrs. 17/02608 en 17/02609 van de gemeente Zwijndrecht, zaak 17/02812 van de gemeente Barendrecht en zaak 17/02816 van de gemeente Brielle heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de toepassing van btw-vriendelijke schoolmodellen. Op de nieuwspagina van de Hoge Raad is het nieuwbericht ‘BTW op bouwkosten scholen voor gemeente niet aftrekbaar bij verkoop tegen niet-reële prijs’ geplaatst. De Hoge Raad heeft volgens het nieuwsbericht een einde gemaakt aan de btw-vriendelijke schoolmodellen. Kortom, is uw gemeente niet ingestapt in een btw-besparend schoolmodel na de afronding van de zaak van de gemeente Woerden dan heeft uw gemeente de juiste beslissing genomen. De Hoge Raad heeft zijn visie over btw-besparende schoolmodellen uitgesteld.

Op grond van de recente jurisprudentie van de Hoge Raad leiden btw-besparende schoolmodellen niet meer tot een belastingvoordeel. Dat wil echter niet zeggen dat btw-vriendelijke modellen niet meer kunnen worden toegepast voor andere onroerende zaken dan schoolgebouwen. In het nieuwsbericht wordt ook expliciet verwezen naar de bouwkosten van schoolgebouwen en wordt niet in plaats van het begrip schoolgebouwen het bredere begrip ‘onroerende zaken’ gebruikt.

BTW-vriendelijke sportmodellen

Met ingang van 1 januari 2019 hebben gemeenten geen recht meer op aftrek van btw inzake de bouw en renovatie van gemeentelijke sportaccommodaties. Gemeenten hebben recht op de SPUK-subsidie. Mocht de SPUK worden afgeschaft dan lijkt het aannemelijk dat gemeente zullen starten met btw-vriendelijke sportmodellen. In dergelijke modellen leveren gemeenten tegen een geringe vergoeding sportaccommodaties aan sportverenigingen. Volgens Taxnavigator zijn btw-besparende sportmodellen veel lastiger te bestrijden dan btw-vriendelijke schoolmodellen. Wij zullen in de volgende nieuwsbrief verder inlichten.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.