Nieuws

Projecten; gemeentegrenzen en het BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 28 november 2019
Kenmerk: 2019.22584

Projecten; gemeentegrenzen en het BTW-compensatiefonds

Het Rijk, provincies, de Europese Unie, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw verstrekken subsidies aan gemeenten voor het verzorgen van projecten die de gemeentegrenzen overschrijden. Denk aan een subsidie voor de arbeidsmarktregio, de sociale integratie van nieuwkomers in de eigen gemeente en de buurgemeenten, het aanpakken van personen met verward gedrag in de Regio.

Bij het uitvoeren van deze projecten spelen veel verschillende btw-aspecten. Wij hebben de Belangrijkste aspecten voor u uitgewerkt.

  • Voor lezen volledige artikel. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.