Nieuws

BTW: Teruggaaf buitenlandse btw

Geplaatst: 01 september 2022
Kenmerk: 2022.46328

BTW: Teruggaaf buitenlandse btw

In dit nieuwsbericht informeren wij u over het terugvragen van btw die in een andere EU-lidstaat is betaald voor btw-ondernemersactiviteiten.

1. Uitgangspunten

Gemeenten handelen voor veel activiteiten als overheid. Daarnaast kunnen gemeenten handelen als btw-ondernemer. De gemeente handelt als btw-ondernemer als een btw-bouwkavel wordt geleverd of een gebouw tegen een meer dan symbolische vergoeding wordt verhuurd. Ook kan een gemeente handelen niet als overheid en niet als btw-ondernemer. De gemeente verzorgt bijvoorbeeld een kinderboerderij. De gemeente is niet verplicht een kinderboerderij te exploiteren en vraagt ook geen entree.

Als een gemeente als btw-ondernemer handelt dan heeft de gemeente via de btw-aangifte recht op teruggaaf c.q. aftrek van de Nederlandse btw op de kosten als de gemeente met btw belaste prestaties verricht. Ter zake van btw-ondernemersactiviteiten heeft de gemeente geen recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Onder voorwaarden heeft de gemeente ook recht op teruggaaf van btw die in een andere EU-lidstaat is betaald voor een btw-ondernemersactiviteit.

2. Teruggaaf van buitenlandse btw voor btw-ondernemersactiviteiten van de gemeente

Een verzoek om teruggaaf over 2021 moet vóór 1 oktober 2022 zijn ingediend. Het verzoek kan worden ingediend via de website van de Belastingdienst: https://eubtw.belastingdienst..... Verzoeken die na 30 september 2022 worden ontvangen worden mogelijk niet meer in behandeling genomen.

Voor het indienen van een verzoek om teruggaaf zijn specifieke inloggegevens nodig. Wanneer de gemeente voor het eerst verzoekt om teruggaaf van btw uit een ander EU-land betreft dan moeten inloggegevens worden aangevraagd. Volgens de Belastingdienst kan het een aantal weken duren voordat de inloggegevens worden verstuurd.

Voorwaarden verzoek teruggaaf

Om btw uit een ander EU-land terug te vragen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

de btw die wordt teruggevraagd heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt voor met btw belaste ondernemersactiviteiten van de gemeente;

Behandeling verzoek

Zodra het verzoek om teruggaaf van btw is ingediend stuurt de Nederlandse Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de Belastingdienst van het EU-land van wie de btw wordt teruggevraagd.

De Belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd reageert binnen vier maanden op het verzoek om teruggaaf. Een verzoek om teruggaaf kan geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd of afgekeurd worden. Als het verzoek pm teruggaaf wordt goedgekeurd door de buitenlandse Belastingdienst dan volgt de terugbetaling uiterlijk binnen tien werkdagen na afloop van de termijn van vier maanden.

Drempelbedragen

Voor een verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw gelden drempelbedragen. Voor een verzoek over een heel kalenderjaar of het resterende deel van een kalenderjaar gelden drempelbedragen. Zo gelden in buurland België nog steeds drempels van € 25 en € 200 en in buurland Duitsland gelden drempels van € 500 en € 1.000.

Bijlagen bij verzoek

Afhankelijk van het EU-land waar btw wordt teruggevraagd moeten mogelijk facturen of invoerdocumenten worden meegestuurd.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator BV/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.