Nieuws

Gemeentelijk wagenpark

Geplaatst: 18 mei 2019
Kenmerk: 2019.05454

Gemeentelijk wagenpark

Gemeenten hebben onder voorwaarden recht op een verlaagd tarief motorrijtuigenbelasting en vrijstelling BPM voor bestelauto’s. Om gebruik te kunnen maken van dit verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting en de BPM-ondernemersvrijstelling moeten de bestelauto’s voor tenminste voor 10% worden gebruikt voor btw-ondernemersactiviteiten. Daarnaast moet het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting volgens een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland tijdig zijn aangevraagd.

Autoleasebedrijf

Een autoleasebedrijf stelt via een leaseovereenkomst auto’s ter beschikking aan taxibedrijven. Voor 338 auto’s heeft het leasebedrijf verzuimd om de taxivrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting te claimen. Het leasebedrijf heeft onterecht meer dan € 1.000.000 aan wegenbelasting betaald en verzoekt om de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor motorvoertuigen met terugwerkende kracht toe te passen. De Belastingdienst weigert op grond van het Kaderbesluit MRB om de (volledig) onterecht betaalde motorrijtuigenbelasting terug te betalen aan het leasebedrijf. Het leasebedrijf legt de zaak voor aan Rechtbank Gelderland. Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 30 april 2019, nr. AWB 17/3518 (en AWB 17/3520) dat de Belastingdienst geen teruggaaf hoeft te verlenen van de onterecht betaalde motorrijtuigenbelastingen en dat een consistente toepassing van het Kaderbesluit MRB (Kaderbesluit MRB van 4 maart 2014 (BLKB 2014/128M)) zwaarder mag wegen dan de financiële belangen van het autoleasebedrijf.

Voor downloaden uitspraak van 30 april 2019, nr. AWB 17/3518. Klik hier

Gemeentelijke praktijk

Wij adviseren gemeenten kritisch te kijken naar het gebruik van bestelauto’s. Misschien betaalt uw gemeente ook teveel motorrijtuigenbelasting.

In artikel 72 van Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 is een vrijstelling opgenomen voor voertuigen die zijn ingericht en uitsluitend worden gebruikt als vuilniswagen, kolkenzuiger of straatveegwagen;

Op Taxnavigator hebben wij een thema met praktische tips opgenomen over de autobelastingen. Voor raadplegen. Klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.