Nieuws

BCF: Covid-19: modellabeling

Geplaatst: 22 mei 2020
Kenmerk: 2020.27045

BCF: Covid-19: modellabeling

Gemeenten maken veel kosten met in verband met de coronacrisis.

Heeft uw gemeente een kostenplaats 'corona' in de administratie aangemaakt of boekt uw gemeente de kosten direct op de kostenplaats?

Kosten:

  • advertentiekosten
  • extra kosten handhaving
  • beleidsgerelateerde kosten
  • kosten thuis bezorgen rijbewijzen en paspoorten. Betreft het thuisbezorgen van paspoorten en rijbewijzen een verstrekking aan een individuele derde?
  • extra inzet gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen
  • extra inzet van gemeentelijke afdeling Volksgezondheid
  • verstrekken mondkapjes
  • huur afzettingsborden
  • licentiesthuiswerken
  • kantoor 1,5 meter proof maken

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.