Nieuws

Stand van zaken Gloudemans/NEXT​ Route

Geplaatst: 19 oktober 2016
Kenmerk: 2016.00721

Stand van zaken Gloudemans/NEXT​ Route

Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren benaderd met een alternatief om de kosten van een btw-bouwterrein te beperken via de zogenoemde Gloudemans/NEXT Route. Naar verluidt verschijnt op korte termijn een standpunt van het Ministerie van Financiën over de Gloudemans/NEXT Route. Tijd voor een update.

Rol van gemeenten

Gemeenten kunnen een actieve of een passieve rol vervullen bij de ontwikkeling van delen van de stad of de gemeente.  

Actieve rol bij gebiedsontwikkeling

Gemeenten met een actieve rol bij gebiedsontwikkeling ontwikkelen in eigen beheer delen van de stad. De gemeente die zelf gebied ontwikkelt legt op eigen initiatief infrastructuur en openbaar gebied aan en levert btw-bouwterreinen aan onder andere projectontwikkelaars, woningstichtingen en particulieren. De gemeente handelt als overheid bij de aanleg van openbaar gebied en de infrastructuur. De gemeente kan de btw op de kosten van het aanleggen van de infrastructuur en het openbaar gebied compenseren bij het BTW-compensatiefonds. 

De gemeente levert btw-bouwkavel(s) als btw-ondernemer. De levering van een btw-bouwkavel als btw-ondernemer is belast met btw. De kosten van het aanleggen van het openbaar gebied en de infrastructuur zal de gemeente geheel of gedeeltelijk aan de koper van het bouwterrein c.q. de bouwgrond via de grondprijs met btw in rekening brengen. Als de levering aan een ontwikkelaar geschiedt, dan zal de ontwikkelaar deze kosten vervolgens (veelal) met btw in de prijs van de woning aan zijn koper doorberekenen. Immers, bij de levering van nieuwbouwwoningen aan een particulier moet de ontwikkelaar over de verkoopprijs btw voldoen. Op alle kosten drukt per saldo 21% btw.

Passieve rol bij gebiedsontwikkeling

Gemeenten met een passieve rol bij gebiedsontwikkeling faciliteren. Projectontwikkelaars ontwikkelen gebieden en leggen in overleg met de gemeente de infrastructuur en het openbaar gebied aan. Na het gereedkomen van bijvoorbeeld de woonwijk of het industrieterrein draagt de projectontwikkelaar het openbaar gebied en de infrastructuur om niet of tegen een symbolische vergoeding over aan de gemeente. De ontwikkelaar verwerkt de kosten van de aanleg van het openbaar gebied en de infrastructuur in de grondprijs of de woning. De ontwikkelaar verrekent de btw op de kosten van de aanleg van het openbaar gebied en de infrastructuur op zijn btw-aangifte. Bij een passieve rol van de projectontwikkelaar wordt het BTW-compensatiefonds niet belast met kosten van btw.

Achtergrond Gloudemans/NEXT Route

Voor meer informatie: klik hier

Werking Gloudemans/NEXT Route

Voor meer informatie: klik hier

Aandachtspunten bij Gloudemans/NEXT Route

Voor meer informatie: klik hier 

Standpunt Belastingdienst/Ministerie van Financiën  

Eerder hebben enkele eenheden van de Belastingdienst ingestemd met toepassing van de Gloudemans/NEXT Route. De Belastingdienst beraadt zich momenteel op een in te nemen landelijk standpunt. Wanneer dat standpunt wordt gepubliceerd is niet bekend. Veel eenheden van de Belastingdienst zullen in afwachting van het landelijk standpunt de afstemmingsverzoeken van de projectontwikkelaar en de gemeente aanhouden. Niettemin zijn er situaties denkbaar dat het model ook zonder instemming van de Belastingdienst kan worden toegepast. Naar verluidt is ook het Ministerie van Financiën betrokken bij het bepalen van een landelijk standpunt.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.