Nieuws

BTW: Bewegingsonderwijs. Kasrondje. Goedkeurend beleid Belastingdienst

Geplaatst: 15 augustus 2020
Kenmerk: 2020.29199

BTW: Bewegingsonderwijs. Kasrondje. Goedkeurend beleid Belastingdienst

Bericht 15 augustus 2020 Taxnav 2020.500

In dit nieuwsbericht informeren wij u over een uitspraak van Rechtbank Gelderland van 11 augustus 2020, nrs. AWB 18/6648 en 18/6649 inzake de exploitatie van binnensportaccommodaties en het doorbetalen van de klokuurvergoeding.

Op 13 augustus 2020 is een uitspraak van Rechtbank Gelderland van 11 augustus 2020, nrs. AWB 18/6648 en 18/6649 gepubliceerd over het realiseren van belastingvoordeel. Deze procedure betreffen de oude btw-regelgeving inzake sport waarin het geven van gelegenheid tot sportbeoefening nog was belast met 6% btw. Niettemin kan de uitkomst van de procedure grote gevolgen hebben voor gemeenten.

1. Feiten

De gemeente A is eigenaar van een aantal binnensportaccommodaties. De binnensportaccommodaties worden gebruikt door basisscholen c.q. scholen die primair onderwijs verzorgen, scholen die voortgezet onderwijs verzorgen, sportverenigingen en particulieren. De gemeente heeft het verzorgen van basisonderwijs geprivatiseerd. Tot en met 2010 stelde de gemeente de binnensportaccommodaties om niet ter beschikking aan de basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. Met ingang van 1 januari 2011 is het exploitatiemodel gewijzigd. De gemeente betaalt de klokuurvergoeding door aan de verschillende schoolbesturen. Als de basisscholen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties gebruik willen maken voor het verzorgen van bewegingsonderwijs brengt de gemeente kosten met btw in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Het doorbetalen van de klokuurvergoeding en het uitreiken van de factuur voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties vindt bijna gelijktijdig plaats.

De gemeente A neemt het standpunt in dat de gemeentelijke binnensportaccommodaties uitsluitend voor met btw belaste sportactiviteiten worden gebruikt en vraagt de btw op de onderhouds- en exploitatiekosten van de gemeentelijke binnensportaccommodaties terug op de btw-aangifte. De Belastingdienst verleent via de btw-aangifte teruggaaf van btw maar corrigeert later de verleende teruggaaf van btw. Over het jaar 2011 wordt een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd groot € 27.441 waarbij € 4.708 aan heffingsrente in rekening wordt gebracht. Over het tijdvak 2012 tot en met 2015 wordt een naheffingsaanslag omzetbelasting opgelegd van € 313.483 exclusief € 40.249 aan belastingrente. Gemeente A bestrijdt de opgelegde naheffingsaanslagen omzetbelasting. Volgens de gemeente wordt daadwerkelijk een sportprestatie verleend die is belast met 6% btw. Daarnaast is het model door de Belastingdienst goedgekeurd bij andere gemeenten en geldt die goedkeuring op grond van het gelijkheidsbeginsel en de zogenoemde meerderheidsregel ook voor de gemeente A.

2. Uitspraak Rechtbank Gelderland

De rechtbank heeft de inhoud van de gemeentelijke bijdragebrief, het collegevoorstel, de gemeentelijke informatiebrief en de feitelijke administratieve afhandeling nauwgezet bekeken. Rechtbank Gelderland oordeelt in zijn uitspraak van 11 augustus 2020, nrs. AWB 18/6648 en 18/6649 dat door de gemeente geen met btw belaste prestatie wordt verricht. In feite is vanwege fiscaaltechnische redenen de administratieve afwikkeling gewijzigd. Met de wijziging van de administratieve afwikkeling is beoogd een belastingvoordeel met betrekking tot de gemeentelijke sportaccommodaties te realiseren. Op grond van de WPO moet de gemeente de gemeentelijke binnensportaccommodaties om niet ter beschikking stellen aan de basisscholen voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. De gemeente verstrekt een vergoeding c.q. de klokuurvergoeding waarmee de kosten die de gemeente in rekening brengt kunnen worden betaald. Per saldo wordt geen vergoeding ontvangen door de gemeente.

Rechtbank Gelderland acht het niet aannemelijk dat de basisscholen de gemeentelijke financiële bijdrage c.q. de klokuurvergoeding vrij kan besteden omdat de gemeente met leegstand krijgt te maken als de basisscholen bij een commerciële partij c.q. bij een andere partij dan de gemeente de mogelijkheid voor het verzorgen van bewegingsonderwijs inkopen. De gemeente heeft geen recht op aftrek van btw op de kosten voor zover de btw op de kosten kan worden toegerekend aan het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties door basisscholen. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt niet omdat niet wordt voldaan aan de zogenoemde meerderheidsregel.

Voor raadplegen van de uitspraak van Rechtbank Gelderland d.d. 11 augustus 2020, nrs. AWB 18/6648 en 18/6649. Klik hier

3. Volledige artikel

Voor lezen volledige artikel. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.