Nieuws

​​Compensatieregeling Sport

Geplaatst: 17 februari 2018
Kenmerk: 2018.03667

​​Compensatieregeling Sport

De btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid. Gemeenten kunnen de btw op de kosten niet meer terugvragen op de btw-aangifte. Per saldo ontstaat een extra kostenpost voor gemeenten. Thans wordt gewerkt aan een compensatieregeling. De btw-schade wordt vergoed. De btw op de algemene kosten mag niet uit het oog worden verloren.  

Mulierrapport

Het Mulierinstituut heeft een rapport opgesteld over de uitgaven van gemeenten aan Sport.

Voor downloaden: klik hier

De totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland bedroegen in 2016 1.202 miljoen euro. Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015 marginaal teruggelopen. De lichte afname van de sportuitgaven in 2016 hangt samen met de daling van de totale gemeentelijke uitgaven. Het aandeel van sportuitgaven in de totale uitgaven van gemeenten blijft in de tijd stabiel op bijna 2 procent.

Andere uitkomsten uit de Monitor sportuitgaven gemeenten:

• In 2016 gaven de gemeenten per inwoner gemiddeld € 64,90 aan sport uit. Gemeenten met minder dan 20.000 inwoners geven gemiddeld 63 euro per inwoner uit, terwijl gemeenten met meer dan 100.000 inwoners 75 euro per inwoner aan sport uitgeven.

• De gemeenten besteden het grootste deel van de uitgaven aan de exploitatie van sportaccommodaties (€ 33 per inwoner). Op de tweede plaats staan investeringen in sportaccommodaties (€ 22 per inwoner). Daarna volgen de uitgaven voor sportstimulering (€ 10 euro per inwoner).

Gemeentelijke praktijk

In verband met de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling lijden gemeenten btw-schade. Het Mulierrapport vormt enige aanwijzing omtrent de omvang van de btw-schade. Gemeenten doen er verstandig aan om hun btw-schade daadwerkelijk te berekenen. Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling neemt het element kostprijsverhogend in het mengpercentage toe. Het is maar de vraag of bij het bepalen van de omvang van de schade de btw op de zogenoemde algemene kosten ook wordt meegenomen in de berekening.      

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator.