Fiscaal Portaal Taxnavigator Login


Wachtwoord vergeten?

Nog geen account?

U kunt een account voor Taxnavigator verkrijgen voor een jaar (€1.250 euro ex btw) of eenmalig een proefabonnement nemen voor 3 maanden (€375)

U verkrijgt hiermee toegang tot de volgende onderdelen van Taxnavigator:

  • De niet publieke nieuws artikelen
  • De "modellabeling" sectie
  • De "belastingen" sectie
  • De "thema's" sectie
  • De "onderwerpen" sectie
  • De "register" sectie

Neem contact op met joepswinkels@taxnavigator.nl voor meer informatie

Per abonnement worden maximaal 15 licenties verstrekt aan medewerkers van de gemeente.
Abonnementen worden het eerste jaar niet automatisch verlengd. U wordt hierover vooraf door ons benaderd. Graag houdt Taxnavigator contact met de gebruikers en worden per jaar verschillende telefonische contactmomenten ingepland.