Nieuws

Ontwikkelingen Verhuurderheffing

Geplaatst: 13 juli 2019
Kenmerk: 2019.05649

Ontwikkelingen Verhuurderheffing

Het gerechtshof s’-Gravenhage en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch hebben geoordeeld dat de Verhuurderheffing niet van toepassing is op woningen die voor sloop of verkoop zijn bestemd en niet meer als huurwoning worden aangeboden. De oordelen zijn gebaseerd op de overwegingen van de Hoge Raad uit zijn arrest van 17 augustus 2018, nr. 17/04317.

Uitspraak Gerechtshof ‘s-hertogenbosch

Een woningcorporatie is eigenaar van 10.486 woningen. Van de 10.486 woningen waren er 466 per 1 januari 2014 door de woningstichting aangewezen om te worden verkocht of gesloopt. In afwachting daarvan waren 390 woningen met een gezamenlijke WOZ-waarde van € 55.074.919 op 1 januari 2014 bewoond en 76 woningen met een gezamenlijke WOZ‑waarde van € 6.347.939 stonden leeg. Van de 76 leegstaande woningen zijn er 56, met een gezamenlijke WOZ-waarde van € 4.057.000, vóór of op 31 augustus 2014 verkocht of gesloopt; de overige twintig woningen, met een gezamenlijke WOZ-waarde van € 2.290.939, zijn na 31 augustus 2014 maar voor 31 december 2014 verkocht of gesloopt. Daarnaast was op 1 januari 2014 één woning met een WOZ-waarde van € 212.200 in bruikleen gegeven. Volgens begunstigend beleid van de Belastingdienst zijn de 56 woningen die op 1 januari 2014 leegstonden en vóór 31 augustus 2014 zijn verkocht of gesloopt niet belast met Verhuurderheffing (2014), aldus de inspecteur.

In zijn uitspraak van 25 april 2019, nrs. 17/00857 en 17/00858 oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat twintig op 1 januari 2014 leegstaande en voor verkoop of sloop bestemde woningen die na 31 augustus 2014 maar vóór 31 december 2014 zijn verkocht of gesloopt niet zijn belast met Verhuurderheffing (2014) omdat deze woningen op de peildatum niet te huur zijn aangeboden.

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 25 april 2019, nrs 17/00857 en 17/00858. Klik hier

Uitspraak Gerechtshof ‘s-Gravenhage

Een woningcorporatie is eigenaar van 20.724 huurwoningen. Van deze huurwoningen zijn er 1.027 bestemd voor de verkoop en staan er 32 daadwerkelijk leeg op 1 januari 2015. In zijn uitspraak van 3 juli 2019, nr. 18/00635, oordeelt het Gerechtshof 's-Gravenhage dat de 32 leegstaande huurwoningen niet zijn belast met Verhuurderheffing (2014) omdat deze leegstaande woningen voor de verkoop zijn bestemd en uitsluitend te koop worden aangeboden.

Voor raadplegen uitspraak Gerechtshof s-Gravenhage d.d. 3 juli 2019, nr. 18/00635. Klik hier

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.