Nieuws

Projectontwikkeling. Modellen inzake aanleg openbaar gebied

Geplaatst: 01 juni 2019
Kenmerk: 2019.05501

Projectontwikkeling. Modellen inzake aanleg openbaar gebied

Veel gemeenten ontwikkelen met projectontwikkelaars woonwijken, industrieterreinen en kantoorparken. De aanleg van openbaar gebied is daarbij een praktisch aandachtspunt. Legt de projectontwikkelaar het openbaar gebied al dan niet tegen vergoeding aan op grond van de gemeente. Of realiseert de projectontwikkelaar de openbare voorzieningen op eigen grond en draagt de ontwikkelaar het openbaar gebied na realisatie al dan niet tegen vergoeding over aan de gemeente. De aanleg van een park is bij de verschillende modellen een aandachtspunt of is het standpunt van de Staatssecretaris van Financiën inzake de aftrekbeperking als een park wordt aangelegd achterhaald door het Iberdrola-arrest.

Voor raadplegen artikel over Iberdrola. Klik hier

Wij hebben alle relevante modellen en fiscale aandachtspunten volledig voor u uitgewerkt. Met een klik heeft u een actueel overzicht van alle relevante praktische en fiscale zaken die aan de orde zijn bij de aanleg van openbaar gebied.

  1. Ontwikkelaar c.q. woningstichting legt openbaar gebied om niet aan op grond van de gemeente.
  2. Ontwikkelaar c.q. woningstichting legt openbaar gebied tegen kostprijs dekkende vergoeding aan op grond van de gemeente.
  3. Ontwikkelaar c.q. woningstichting legt openbaar gebied aan op eigen grond en draagt om niet over.
  4. Ontwikkelaar c.q. woningstichting legt openbaar gebied aan op eigen grond en draagt openbaar gebied tegen een reële vergoeding over.
  5. Combinatie van modellen
  6. Belangrijk aandachtspunt. Aanleg park
  7. Iberdrola
  8. Documenten en publicaties

Voor raadplegen modellen ontwikkelen openbaar gebied: klik hier


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.